// Blogserie: Vägen mot Invånarappen - del 3

I Södertäljes projekt kom det förr, och precis som de i de flesta andra projekt, går man i det här läget tillbaka till syftet med appen. Vad är det vi ska uppnå med appen och hur passar appen i vår kanalstrategi? Här är det medarbetarna på kommunikationsavdelningen och deras kommunikationsbyrå som gör det tunga arbetet.

Något som också spelar in är marknadsföringsaspekten - vilka anledningar ska vi ge invånarna att ladda ner appen här och nu.

De olika typer av innehåll som i dagarna diskuteras och viktas är:

Konkret nyttor för vardagen - exempelvis sophämtningen, skolluncher, återvinningsmöjligheter, information från lokaltrafiken
Publikfriare - exempelvis badtemperatur, pubika wifi-spots
Information från närområdet - frivillighet, kultur och idrott
Tekniska data-tjänster - lediga laddplatser, luftkvalitet, lediga parkeringsplatser för de med funktionsvariation
Information från kommunens och de kommunala verksamheternas webbar
Info från kommunens och de kommunala verksamheternas sociala medier
Aktivitetskalender över allt som händer i kommunen (kommunal och extern regi)
Kontaktvägar (telefon och mail, chat, chatbot, formulär, enkäter)
E-tjänster

Det vi på Innocode bidrar med i det här skedet är de tekniska möjligheterna och begränsningarna, erfarenheter från tidigare projekt och om appar generellt. 

App vs webb - push vs pull

Det man ganska enkelt frestas att göra är att återskapa kommunens webbplats, fast i app-form. Men det är inte där en apps styrka ligger. Webben är bäst när det kommer till att presentera en komplett information om all kommunens verksamhet där allt är sökbart. I appen kan vi istället jobba med push-notiser för att väcka uppmärksamhet om vad som är viktigt för just mig, personaliserat innehåll och native-funktionalitet som exempelvis platsbaserade tjänster.

Det vi ska försöka att uppnå är att bygga en upplevelse, baserad på syftet med appen, och därigenom hjälpa invånarna att leva ett bättre liv i det lokala. Hållbarhet, miljö och lokalt engagemang är viktiga ledord.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode