Vi levererar kommunappar och kommunikationslösningar

För det första kanske du undrar: Vilka är vi att ge råd? Jo, vi skriver det här inlägget i egenskap av att Innocode är en ledande leverantör på den nordiska marknaden för kommunappar. Med ca 15 kommuner som aktivt använder vår kommunapp, Invånarappen, har vi en del lärdomar i ryggsäcken om hur man får till en app som används - både av avsändare och mottagare. Nedan listar vi 5 viktiga byggstenar vi identifierat för att lyckas med en levande kommunapp. 

Psst! Vi har mer än “bara” en kommunapp. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder kommuner. 

1. “Automatiserade” uppdateringar via existerande kanaler

Det viktigaste men också svåraste med att etablera en ny kanal är att skapa innehåll för den och se till att innehållet kontinuerligt uppdateras. Utan uppdaterat innehåll kommer appen att upplevas som tråkig och livlös och användandet av den kommer att bli lågt.

Var är ni aktiva idag och skapar engagerande innehåll? Kommunikationsavdelningen, verksamhetsområden, destinationsbolag, övriga kommunala bolag, kulturen och föreningslivet?

Fortsätt med det som funkar och använd det innehållet direkt i appen. Är ni aktiva på Facebook eller har ni bra nyhetsfeed på hemsidan så dra nytta av det i er kommunapp. Skapa inte en till kanal där ni manuellt måste skapa eget/nytt innehåll utan feeda in de kanaler ni redan använder och samla allt på en plats. Bjud dessutom in flera lokala aktörer så att ni får draghjälp med att skapa innehåll och de får en välbehövd yta där de kan nå invånarna. 

Så jobbar vi med Invånarappen. Och det gör att man får mycket gratis och underlättar för att lyckas hålla appen levande på lång sikt. 

2. Ta med de långsiktiga kostnaderna i kalkylen

När man bestämmer sig för att bygga en kommunapp så kommer man ganska snart fram till frågan om vad det kommer att kosta att bygga en app. Och det svaret kommer du inte få i den här texten - däremot finns en bra genomgång av vad en app kan kosta här. Vad vi kommer ge dig är ett viktigt råd om vad en app ska kosta långsiktigt: inte mycket alls, i princip bara din egen arbetstid. 

Tar man inte med de långsiktiga underhållskostnaderna i beslutet så är det lätt att hamna i att kommunen betalar för en billig app men som sedan blir dyr i längden då utvecklare måste hjälpa till vid nästan alla uppdateringar, en så kallad “Bic-modell” med billig hyvel men dyra rakblad. För att en app ska hållas levande och matcha era ständigt föränderliga kommunikationsbehov krävs det att det är enkelt för er som kommunikatörer i en kommun att uppdatera struktur och innehåll utan hjälp från utvecklare. 

Med ett CMS (publiceringssystem) där ni själva administrerar struktur och innehållsflöden minskas radikalt de långsiktiga kostnaderna för att ha en kommunapp och det i sin tur gör att den kan uppdateras oftare och vara mer relevant för invånaren. Precis som Wordpress för en hemsida så har vi våra egenutvecklade CMS, Superlocal och Community, där du uppdaterar allt innehåll och struktur i din app. 

3. Se till att ha en engagerad projektgrupp - prioritera

Att ha rätt människor på rätt plats kan tyckas självklart. Men att ha eldsjälar från olika delar av verksamheten som brinner för att nå ut med information och ge hela kommunen möjlighet att leva är verkligen en förutsättning för att man ska lyckas med en kommunapp.

Det handlar förutom om rätt personer också om interna förutsättningar. Ge teamet möjlighet att lyckas - prioritera tid för att hitta rätt innehåll och budget för kampanjarbete när appen ska lanseras och drivas. 

4. Koppla på föreningar och lokala företag i er kommunapp

Det finns många fördelar med att koppla på föreningar och det lokala företagslivet i appen. Invånaren får ta del av allt som händer i kommunen utifrån dennes intressen. Föreningarna och företagen får en plattform att nå ut till nya och gamla medlemmar. Föreningarna och det lokala företagslivet är fantastiska partners till kommunen när det kommer till att hålla appen levande utan att kommunen behöver lägga egna resurser. 

Det ger en ökad publiceringsfrekvens och mer synlighet för lokalmilön och det i sin tur ger bättre användarnytta. Vi har statistik som visar på att användningen och publiceringsfrekvensen i appen ofta mer än fördubblas då fler lokala aktörer kopplas in. Se till att få med er dessa viktiga lagspelare i appen och ni får en win-win-win-situation. 

5. Dragplåster och kostnadsbesparingar med IoT-data

Vilka vägar som är snöröjda, när soporna hämtas, snödjup i backen eller badtemperaturer är data som alltid uppdateras och/eller som alltid är intressant för mottagaren. Det håller kommunappen ständigt aktuell, ger mottagaren en anledning att gå in om och om igen och ger möjlighet till kostnadsbesparingar och effektivisering. 

I vårt arbete med kommuner ser vi att de användare som har tagit del av IoT-data använder appen oftare och i större grad fortsätter att använda appen. I en undersökning såg vi att de användare som använt IoT-data under de första 30 dagarna med appen hade en 50% minskad risk att sluta använda appen.

Det finns också rena pengar att spara genom att presentera den här informationen och informera om den aktivt med push-notiser. En kommun i norra Sverige vi har pratat med sa att 50% av alla samtal en vintermånad handlade om snöröjningen och aktuell status på den. Där kan en app ge bättre information i realtid, baserat på GPS-sändare i bilarna och avlasta kontaktcentret. Andra kommuner informerar per SMS varje gång det är dags att ställa ut soptunnan för hämtning. Varje enskilt SMS har en kostnad och vid tillräckligt stora volymer blir det en direkt besparing att ersätta SMS:en med push-notiser i en app, även med appens driftkostnader inräknade.

Tycker du att vi har missat något? Ta kontakt!

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Community & kommunikation

    I många communities som har växt sig lite större finns en gemensam utmaning i att kommunikationen är centraliserad och att mycket av den kommer från toppen.

  • Webinar: Hur lyckas man med en långsiktigt levande kommunapp?

    Många aktörer inom offentlig och privat sektor har bränt sig på it-projekt som inte blir det man tänkt sig. Appar, hemsidor eller andra digitala satsningar som inte används, där idéen och konceptet inte är tillräckligt validerat i marknaden, eller där man fastnar i evighetslånga utvecklingsprocesser.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode