Kl 15 gör Ida Karlsson Lalander & Bjarte Falck Olsen en presentation på temat "Digital teknik som ett medel - och inte mål - för samhällsutveckling", där vi lyfter erfarenheter från Hylte kommuns projekt kring invånardialog och -engagemang.

Sågs vi på H22, eller vill du helt enkelt veta mer om våra tankar om kommunikation på invånarnas villkor - lämna din epostadress nedan - så får du inbjudningar till våra webinar och annat relaterat content.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • “Följ ärendet” – digitalt invånarengagemang i praktiken

    Kommuner har idag hemsidor med lösningar för insyn i kommunala ärenden inom förvaltningar och kommunala beslutsorgan: Öppna postlistor, tillgång till de olika förvaltningar och nämnders mötesanteckningar och sökfunktioner i dokumentarkivet. Trots detta är det ofta en utmaning för invånarna att hitta relevant information kring ett specifikt ärende, som ofta rör sig mellan olika beslutsorgan, i olika faser. För att inte tala om att få en fullständig överblick!

  • Personuppgifter, datahantering & Invånarappen

    Vi får ofta frågan från kunder och kontakter i offentlig sektor kring det som handlar om GDPR och hantering av data. Detta har i några år nu varit en viktig fråga som vi, som leverantör i den offentliga sfären, följer nära.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode