Den här frågan ställdes Vikens projektgrupp för invånarkommunikation inför då de startade innovationsprojektet 2020. Målet var inte bara att nå ut till alla invånare med relevant information och nyheter utan också att  skapa en kanal för tätare och mer direkt dialog. Svaret lanserades nyligen i form av en invånarapp byggd på Innocodes smartcity-plattform.

Information som betyder något för invånaren

Viken önskade en lösning som kan svara upp mot invånarnas behov och relevant information anpassad efter invånarnas bostad, resemönster och intressen. Det var också ett viktigt mål att sänka tröskeln för att ta kontakt med regionen och bidra med observationer, åsikter, inspel och återkopplingar. Innocodes smartcity-plattform öppnar för hög grad av personalisering av innehåll, åsikter och besked, samtidigt som innehåll från flera delar av regionen automatiskt flödar in i plattformen utan behov för dubbelarbete.

Coronainformation från alla kommunerna i regionen

Ett bra exempel på personalisering är lokal corona-information från den egna kommunen i Vikens invånarapp. I den första fasen hämtas informationen via automatiska innehållsfeeds från webbsidor eller Facebook och kopplat till ett personaliserat innehållsblock. 

Användare får de sista publicerade posterna från sin (eller sina) kommuner. Samma funktionalitet kan användas till annan relevant information från kommunen användaren bor i.

Pollen, coronanyheter från din specifika kommun och felanmälningar från invånarna, i Vikens invånarapp.

Förberedd för mobilitetslösningar

Vikens invånarapp är klar för nya tjänster knutna till invånarkommunikation baserat på resmönster eller position, antingen genom användande av beacons placerade på aktuella platser eller på GPS-position. Innocode har valt ett partnerskap med Fluxloop, ett företag som har specialiserat sig på mobilitetsteknologi som prioriterar integritet och anonymitet.

Den här typen av teknologi öppnar upp för nya och innovativa lösningar för invånarinvolvering och kommunikation, samtidigt som Viken på sikt kan använda anonymiserad data till planering och analys. Ett exempel på möjligt användande är trafikinformation och uppdateringar som skickas till användare i det aktuella området, eller som ofta använder den aktuella vägsträckan. När viken tar dessa funktioner i bruk kan användare som accepterar anonymiserad delning av sin plats få tillgång till tjänsterna.

Lättare att rapportera in fel

Det ska vara enkelt att rapportera in fel eller observationer när man färdas i sin region. Innocode har integrerat inrapporteringslösningen från Volue i lösningen, vilket gör att invånare enkelt kan skicka in bilder, video och observationer och knyta dessa till rätt plats på kartan. Lösningen gör det här till en användarvänlig upplevelse i appen och att behandlingen av rapporter från invånarna är strömlinjeformad och effektiv för de  anställda på regionen

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Så når du de unga i din kommun

    En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Hur når vi bäst de unga i kommunen? Kommunen har många bra erbjudanden, tillgängliga resurser, vill bjuda in till diskussion och delaktighet och jobbar hårt för att livet för de unga ska bli ännu bättre.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode