Norsk Lektorlag och Innocodes samarbete

Med sina drygt 8 000 medlemmar hade Norsk Lektorlag, en yrkesorganisation för lektorer och andra akademiker med liknande utbildning, ett behov av att förnya sina webbsidor. Innocode fick nöjet att utveckla de nya sidorna. Valet av CMS, Content Mangament System, var enkelt: WordPress Gutenberg. Målet var att göra informationstunga webbplatser till en användarvänlig upplevelse med en behaglig design.

Ett fackförbund med mycket på hjärtat

Till skillnad från andra webbplatser som har huvudfokus på det visuella är Norsk Lektorlags webbsidor över genomsnittet innehållstunga. Med många innehållsrika, långa och stora artiklar kan det snabbt bli en utmaning att göra det användarvänligt och bekvämt att läsa via skärm. Men med hjälp av WordPress Gutenberg skapades olika moduler och block som automatiskt bryter upp innehållet och skapar luft, även med artiklar motsvarande 10 Wordsidor. Detta gör det mer behagligt för ögat att läsa längre artiklar på desktop och mobil.

Ett nyfiket gäng

Medlemmarna i Norsk Lektorlag är ett gäng med många frågor. Och med så många som 213 besvarade vanliga frågor, fanns det ett behov av en robust sökmotor. Med hjälp av huvudkategorier, underkategorier och enkla sökmöjligheter har hemsidan nu en snygg och överskådlig Q&A-portal som är användarvänlig för medlemmarna.

One size does not fit all

Alla förbund och organisationer har sina egna behov och önskemål för sina webbsidor. Med WordPress Gutenberg har du möjlighet att skapa en hemsida som passar dina behov. Allt från enkla sidor, till stora och komplexa webbsidor.

Innocode hjälper dig att skapa hemsidor utifrån dina behov.

Läs gärna om vårt samarbete med Kulturtanken för mer webbinspiration.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode