Vilka är Kulturtanken?

Kulturtanken är en norsk statlig organisation för konst och kultur för barn och unga. De tar hand om det nationella ansvaret för “Den kulturelle skolesekken” (Den kulturella skolväskan), ett nationellt system som säkerställer att alla skolelever i Norge får uppleva professionell konst och kultur varje år.

Samarbetet med Innocode

Samarbetet mellan Innocode och Kulturtanken påbörjades under 2020 och pågår nu, under 2021, i nya projekt där Innocode bland annat fått ansvar för att uppdatera visuell profil och hemsidedesign för DKS. Vi är glada och stolta över samarbetet med Kulturtanken och nedan följer beskrivningar av projekt vi utfört tillsammans under 2020. Erik Fosheim Brandsborg, Digital redaktör och drivande i projekten hos Kulturtanken, svarar på några frågor om hur han upplevt processerna.

I ankarlänkarna nedan kan du hoppa till den delen av caset du tycker är mest intressant.

- Webben

- Profilen

- Scrollytell

Projekt under 2020

Webb i Wordpress med Gutenberg

Vi har, tillsammans med Kulturtanken, utarbetat konseptuell riktning, design och producerat Kulturtanken.no. Siten är byggd i Wordpress med hjälp av Gutenberg och temat är specialbyggt enligt Kulturtankens strategi och önskan om funktion och design.

Webben byggdes med tillgänglighetsperspektivet i fokus för slutanvändaren men också för att det ska vara enkelt för Kulturtankens administratörer att uppdatera content.

Tekniska key features
- Specialutvecklad eventkalender
- Filtrerbar databas anpassad efter Kulturtankens huvudmålgrupper
- Flerspråkswebb

Kika på webben här

Kulturtanken har fått mycket positiv feedback på våra nya hemsidor, då de fungerar bra både estetiskt och funktionellt. Uppdateringen har också hjälpt oss att få ett bättre arbetsflöde i publiceringsarbetet.

Erik Fosheim Brandsborg
Digital redaktör Kulturtanken

Grafisk profil 

Designen på webben skulle ursprungligen baseras på Kulturtankens dåvarande grafiska profil men projektet utökades till en uppdatering av denna. Profilen mynnade ut i designen på hemsidan men också i en utförlig digital manual för hur profilen ska brukas i annonser, presentationer osv. Se profilen här

I profilen har färgerna viktas om och ikonerna uppdaterats och animerats för att ge Kulturtankens visuella intryck mer liv och energi, utan att frångå för mycket från hur mottagaren är van att se Kulturtanken.

Hej Erik! Varför valde ni att skaffa en ny webb och uppdatera er profil?

– Vi hade hemsidor som utvecklats som en tillfällig lösning, så de behövde uppgraderas och vi hade en rad nya behov. Vi ville vidareutveckla profilen för att få en större verktygslåda, och för att den skulle spegla det vi jobbar med på ett ännu bättre sätt.

Har du lärt dig något av projektet?

– Jag har fått några påminnelser om att det är viktigt att utforma kokreta och noga beställningar, eftersom det har uppstått en del missförstånd under projektets gång. Webbutveckling är så komplext, och alla beslut påverkar många andra saker, så det är viktigt att hålla tungan rätt i mun.

Scrollytelling baserat på WP tema Divi

I tillägg till huvudwebben byggdes även en spetsigare webb med en scrollytelling-fokuserad design. Även denna är byggd i Wordpress men sattes upp med hjälp av verktyget Divi. 

Siten byggdes i ett separat ramverk så att Kulturtanken i större grad kunde anpassa designen till historien som skulle berättas. Då var Divi ett kostnadseffektivt alternativ som ger Kulturtankens organisation möjligheten att anpassa designen på egen hand allt eftersom nya berättelser kommer in, utan att behöva utveckla nya mallar. 

Genom att separera ramverken kan de behålla enkelheten i admin för deras huvudwebb utan att kompromissa om redigeringsmöjligheterna i sin scrollytelling-webb. 

Ett paket med moduler och templates, baserat på huvudwebbens design, togs fram av Innocode och utbildningar utfördes med Kulturtanken i hur de själva kan administrera och sätta upp nya berättelser. Divi passade bra i det här fallet då Kulturtanken besitter kompetens internt både kring digital formgivning och administrering av Wordpress och de har förvaltat webben med bravur.

Hur skulle du säga att det är att arbeta med Divi vs Gutenberg?

– De är lite som natt och dag. Divi är väldigt fritt med otroligt många möjligheter, medan Gutenberg är relativt strikt, där allt måste passa in i ett fördefinierat system.

Ser du några fördelar eller nackdelar med lösningarna?

– Divi ger oss helt nya möjligheter till unikt, innovativt och engagerande innehåll. Det är givetvis en stor fördel, men nackdelen är att det krävs en viss webbkompetens för att publicera och varje unik sida måste kvalitetssäkras noggrant. Då gäller det att ha bra mallar och bra utbildning, och det har Innocode hjälpt oss med. När det kommer till Gutenberg är fördelen att det går snabbt och enkelt att publicera nya sidor, eftersom allt fungerar som det ska inom de ramar Innocode har satt upp för oss.

Vi är överlag mycket nöjda med samarbetet. Innocode har varit flexibela och serviceinriktade och visat god förståelse för våra behov. Leveranserna håller hög kvalitet, både vad gäller visuell profil och webbutveckling.

Erik Fosheim Brandsborg
Digital redaktör Kulturtanken

Ta en titt på några av berättelserna från scrollytellsidan här:

Tilbake til Grini

Fra Brooklyns getto til nasjonalballetten

– Det var som å åpne dørene til Narnia

Musikk er våpenet mitt

Du hittar alla berättelserna här

Vill du veta mer? Kontakta oss

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Från idé till färdig webb

    Att skapa en ny web för ditt företag kan vara ett stort och resurskrävande jobb – ett noggrant strategijobb med möten, workshops och analyser innan man överhuvudtaget har börjat på designen. Eller så kan projektet göras mindre och mer konkret. Allt detta beror på ambitionsnivå, användning och resurser. Som tur är, så finns det en lösning för alla typer av projekt. Här nedan får du som läsare ta del av hur Innocode jobbar med ett webbprojekt från ax till limpa – beroende på projektets storlek, så kan man anpassa processen därefter.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode