Webinaret genomfördes 22/6-2021. Se videoversion nedan. Presentationen hittar du här.

Wordpress CMS är i ständig utveckling. Du kanske har hört om Gutenberg - den nya editorn som lanserades för ett par år sedan? Denna ändrar, på många sätt, hur man jobbar med redigering, där man fokuserar på byggstenarna, "blocks", i en sida eller inlägg, mer än på sidmallarna.

Blockbygget skapar en helt annan flexibilitet, och många redaktörer upplever att jobbet med att skapa innehåll, sidor & inlägg, på sajten - blir mer flexibelt, innehållsfokuserat och, ja, roligt!

Prio: Content, content, innehåll & innehåll

Nu har vi på Innocode jobbat med en hel del projekt, större och mindre, med den nya editorn, och det är ingen tvekan - detta kan ses som ett paradigmskifte! Möjligheterna som Gutenberg ger till ett snabbfotat, flexibelt innehållsarbete, gör att många bör fundera på att göra en uppgradering. I detta webinar visar vi hur det dagliga arbetet med ert innehåll, er kommunikation, kan få ett lyft med en ny generation av Wordpress.

På webinaret diskuterar vi:

Gutenberg & andra blockbyggare - en kort bakgrund och jämförelse

Varför ska man fundera på att bygga sin hemsida med blocks?

Case study 1: Kulturtanken i Norge - innehåll & kreativitet, men fortfarande behov av bra struktur och kvalitetssäkring (kulturtanken.no). Ett stort projekt med ambitiösa redaktörer och relativt hög budget. 

Case study 2: Mediagymnasiet.se  - hur attraherar man en ung målgrupp? Ett lite mindre projekt, rent resursmässigt, men fortfarande stort utrymme för innehåll, kreativt berättande och lekfullhet i skapande. 

Fördelar & nackdelar med Gutenberg, som vi ser det.

Frågor och svar: Vad skulle ett byte betyda för dig och din sajt?

Panelen kommer att bestå av

Representanter från redaktörssidan, från flera av våra kunder

Lova Lekare Graaf - innehållsansvarig, Innocode Sverige

Bjarte Falck Olsen - marknadsansvarig, Innocode Sverige

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Från idé till färdig webb

    Att skapa en ny web för ditt företag kan vara ett stort och resurskrävande jobb – ett noggrant strategijobb med möten, workshops och analyser innan man överhuvudtaget har börjat på designen. Eller så kan projektet göras mindre och mer konkret. Allt detta beror på ambitionsnivå, användning och resurser. Som tur är, så finns det en lösning för alla typer av projekt. Här nedan får du som läsare ta del av hur Innocode jobbar med ett webbprojekt från ax till limpa – beroende på projektets storlek, så kan man anpassa processen därefter.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode