I januari 2021 följde vi på Innocode med på Alta kommuns resa för att nå barn och unga med hjälp av digitala resurser. För oss blev detta starten på ett spännande och meningsfullt samarbete.

Se mig tidigt

Anita Alice Jensen är utbildad barnavårdspedagog med ledarutbildning och arbetar idag som kurator för uppväxten i Alta kommun. Detta inkluderar förskolor, skolor och all hjälptjänst för barn och unga. Alta kommun satsar stort på barn och unga och genom projektet "Se mig tidigt" arbetar man för att skapa trygga arenor där barn och unga finns, och där alla har ett ansvar att ta hand om varandra.

Folkhälsoinstitutet i Norge ger varje år ut en Uppväxtprofil för kommuner och stadsdelar som innehåller en temaartikel och uppväxtbarometer med nyckeltal som säger något om styrkorna och utmaningarna för barn och unga och deras uppväxtmiljö för den enskilda kommunen eller stadsdelen. Denna uppväxtprofil, tillsammans med information från Ungdata och en elevundersökning, var startskottet för Alta kommun och deras arbete för barn och unga.

Jensen är tydlig med att det är viktigt att ha bra data med sig i en sådan process. Utan en bra datagrund, analyser och en tydlig riktning för kommunikationsstrategin är det svårt att få stöd, eftersom man också måste kunna försvara och sälja in den i sin egen kommun.

Fyra timmar skärmtid

Även om data visar att barn och unga i Alta i snitt har mer än fyra timmars skärmtid per dag är de sällan aktiva på webblösningar. Det fanns därför en önskan om att utveckla en egen app. Det söktes medel och de beviljades. Ett internt samverkansteam bestående av extra motiverade medarbetare från Alta kommun etablerades. Sedan började reserachen om hur man går tillväga för att skapa en app. Och det är här vi i Innocode kommer in. 

Förebyggande åtgärder

Huvudsyftet med appen är förebyggande åtgärder. Jensen berättar att utanförskap under uppväxten är den största risken för att hamna utanför samhället. Att vara en del av en gemenskap bidrar till att skapa goda barndomsminnen. Det finns mycket bra som görs för barn och unga i föreningsliv och organisationer. Tyvärr når denna information ofta inte fram. Men, med en app kan barn och unga själva följa vad som händer, och även få pushnotiser om det är något som är relevant för dem.

Skärmbilder från Alta kommuns ungdomsapp

Appen skapar ringar på vattnet

I början av oktober 2021 lanserades appen. För Alta kommun var det ett perfekt tillfälle att lansera appen, då covid-restriktionerna hävdes. Jensen har satt upp ett mål på 5 000 nedladdningar och redan efter fyra veckor hade appen över 1 500 nedladdningar. För att nå målet och skapa lite mer buzz kring appen är Alta kommun nu i full gång med att göra en promofilm.

Se filmen här

Redan ser man resultat efter lanseringen med ökade aktiviteter. Den första veckan efter lanseringen hade Nordlysbadet fri entré för alla under 18 år och har även därefter sett en ökning av nya unga användare. Det är också en bekräftelse för dem själva att de ser att de når ut till barn och unga.

Appen gör det möjligt att samla all information på ett ställe, och även dela den.

Vägen blir till medan man går

Arbetet har kommit långt, men varken Anita Alice Jensen eller Alta kommun har en plan att vila nu. Samarbetet med föreningslivet och organisationer fortsätter för att få en kontinuitet och aktualitet i appen. Så arbetar Alta kommun för att nå barn och unga.

Se mer på samfunn.alta.kommune.no

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Webinar: Så når kommunen de unga

    Insatser för att främja de ungas hälsa och förbättra deras livsvillkor är något som kan göra stor skillnad för individen. Det är också ett prioriterat område för många kommuner och många effektiva metoder och angreppssätt har arbetats fram som man kan inspireras av i sitt eget arbete.

  • Webinar [video]: Kommunen & invånaren som varumärke

    I jakten på bättre invånardialog, starkare invånarengagemang och mer genomslag för den egna kommunikationen, kan kommunen gå åt flera håll, i sitt eget varumärkesbyggande. Bör avsändaren & ägaren av kanalen, kommunen, vara tydlig – eller kan man tänka sig att kanalen byggs kring den viktigaste aktören i lokalsamhället – invånaren?

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode