Innbyggerdialog, velfungerende og bærekraftige lokalsamfunn

Vi ser at forventingene til moderne kommunikasjon visker ut skillet mellom de verktøyene kommunene trenger i sitt arbeide med innbyggerne, og de som de store mediehusene bruker. Innocode tilbyr en innbyggerplattform og app som bygger på nærmere ti års samarbeide om digital kommunikasjons – og teknologiutvikling med flere ledende skandinaviske mediehus. Løsningen løfter kommunens innbyggerengasjement og informasjonsarbeidet inn i den mobile tidsalderen.

Bydel Frogner Innbyggerapp
Innbyggerappen for Bydel Frogner, Oslo.

Innbyggerdialog og bærekraftige lokalsamfunn

Se for deg tjenester som knytter lokalsamfunnet tettere sammen, gir oversikt over kommunens virksomhet og det som skjer. Digital kommunikasjon som fremhever relevant informasjon for meg. Innbyggerdialog som gjør avstanden mellom innbyggerne og kommunen mindre. Uavhengig av hvilken digital kanal innbyggerne bruker, har vi fokus på at relevant innhold blir presentert på rett måtet og tilpasset den aktuelle kanalen.

Det handler om å gjøre e-tjenester tilgjengelige. Samle og dele viktig informasjon, som hva de kommunale virksomhet gjør og å tilby en plattform som kan nå ut til innbyggerene.

God, åpen og relevant informasjon bidra til å skape trygge lokalsamfunn og en bærekraftig utvikling.

Samle lokalsamfunnets informasjon og events

Gjennom støtteverktøyene Community og Calendar, kan vi samle events og nyheter fra hele lokalsamfunnet - kommunen, idretten, kulturen, frivilligheten. Dette bygger en innholdsbase med høyt interesse i Innbyggerappen - der brukeren selv kan segmentere seg inn og si hva som er relevant. Ved å skape digitale synlighet for lokale aktører, bygger vi også en relevant, frekvent kanal for innbyggeren - og samtidig bygger vi en kraftfull, utadrettet kanal for kommunen.

Se noen av kommunene som bruker våre tjenester og løsninger:

Innbyggerappen

En enkel og levende direktekanal mellom innbyggerne og kommunen. I appen samles informasjon, tjenester og data på ett sted – med minimal administrasjon.

Mer om løsningen
  • Hvordan skape bedre innbyggerdialog med et tydelig varemerke?

    En app er ikke bare en app! Det har Sandefjord og Södertälje kommune bevist gjennom å jobbe aktivt med gode varemerkestrategier rundt navnet i innbyggerkommunikasjonen – innbyggerappen. Under vårt kompetanseområde digital kommunikasjon, jobber vi ofte med hvordan vi kan skape bedre resultater gjennom tydelige konsepter og merkevare-tenk. Derfor er det ekstra spennende å følge med på hvor forskjellig ulike kommuner framstiller sin innbyggerkommunikasjon.

Kontakt

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her