Når du ut til innbyggerne dine?

Innbyggerappen er en enkel og levende direktekanal mellom innbyggerne og kommunen. I appen samles informasjon, tjenester og data på ett sted - med minimal administrasjon.

For å være tilstrekkelig relevant for hyppig bruk, inkluderer Innbyggerappen også lag, foreninger, frivillige og arrangører i kommunens nærmiljø.

Innbyggerappen har fundamentalt endret måten vi kommuniserer på i bydelen. Fra å hovedsakelig publisere usegmentert informasjon i sosiale kanaler - med algoritmer som ofte reduserer rekkevidden dramatisk, sørger vi nå for at informasjon når ut direkte fra virksomhetene til smale, hyperrelevante segmenter blant innbyggerne.

Anette Dey
Kommunikasjonssjef, bydel Frogner, Oslo

Personalisering

Forskjellige informasjonsbehov: Alle er forskjellige og har ulike behov for å bli informert og engasjert. Derfor legger vi stor vekt på tilpasning. Dette betyr at vi gjør det enkelt for kommunen å tilpasse kommunikasjonen i Innbyggerappen slik at innholdet er relevant for ulike målgrupper og interesser.

Utfordringer i kommunen -
kjenner du deg igjen?

Høye brukerkrav og en splittet målgruppe. De fleste forventer raske, praktiske og innovative tjenester og blir stadig mer teknisk kyndige. Med stor variasjon i målgruppene og behovene er det vanskelig å formidle riktig informasjon til rett tid.

Stor konkurranse. De fleste har en travel hverdag, og det er en stor kamp om oppmerksomheten vår. Sosiale medier, familie, sosialt liv, barn som trener, middag. Kommunens informasjon prioriteres sjelden.

Begrenset kontroll uten en egen utadrettet kanal. Mange kommuner opplever utfordringer med å nå innbyggerne sine og ser at egne nettsider i kombinasjon med sosiale medier gir begrenset kontroll over hvem som mottar informasjonen og når de får den.

Innocodes plattform med Innbyggerappen som hovedkanal gir løsninger til de vanligste problemene kommunen opplever i arbeidet med å nå innbyggerne.

Sondre Andersen, Sandefjord Sondre Andersen
Digitaliseringssjef, Sandefjord kommune

Case: Sandefjord

Hyperrelevant kommunikasjon og kommunens viktigste kanal innen ett år etter lansering.

Kommunen ❤️ lokalsamfunnet

Sammen bygger vi en sterk kanal for lokal synlighet

De fleste mennesker i alle aldre vil vite hva som skjer der de bor. Derfor tilbyr vi verktøy som samler arrangementer og nyheter fra foreninger, lag og kulturlivet.

Løsninger for arrangementer og nyhetsformidling – for frivillige organisasjoner og alle aktørene i det sivile samfunnet, som gjør det enkelt å publisere innhold direkte i Innbyggerappen.

HVERDAGSDATA = LOJALITET

Sanntidsdata gir daglige brukere og lojalitet

Er broen i sentrum åpen for trafikk eller ikke? Aktuell badevannstemperatur på strendene? Er det ledige ladestasjoner for bilen akkurat nå? Våre datavisualiseringer fra sentrale og lokale datakilder gir innbyggere nytteverdi fra første sekund i appen!

Lokale data rett i appen?

Vill du vite mer?

Legg igjen din epost så sender vi mer info.

Lyst til å vite mer?

  • Hvordan skape bedre innbyggerdialog med et tydelig varemerke?

    En app er ikke bare en app! Det har Sandefjord og Södertälje kommune bevist gjennom å jobbe aktivt med gode varemerkestrategier rundt navnet i innbyggerkommunikasjonen – innbyggerappen. Under vårt kompetanseområde digital kommunikasjon, jobber vi ofte med hvordan vi kan skape bedre resultater gjennom tydelige konsepter og merkevare-tenk. Derfor er det ekstra spennende å følge med på hvor forskjellig ulike kommuner framstiller sin innbyggerkommunikasjon.

  • Valget 2023

    Hvordan jobber man med informasjon knyttet til valg. Tønsberg, Sandefjord, Sunnfjord, Kristiansand og Gjesdal bidro med erfaringer og problemstillinger knyttet til valg og demokratiarbeid i forkant av kommunevalget i september. For oss i Innocode var det lærerikt og nyttig å få et innblikk i behovene og ikke minst grenseoppgangene som trekkes i forhold til kommunenes rolle som tilrettelegger. Det at lokalvalget berører det som er nært og kanskje også mennesker man kjenner, er med på å gjøre valget både enklere, men også mer komplisert for mange. Noen opplever nok at det er enklere å forholde seg til stortingsvalg, enn å måtte ta standpunkt til lokale saker og personer.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her