Man høster som man sår

Et varemerke består av hvordan du vil oppfattes, og hvordan mottaker faktisk oppfatter deg. Du bygger selv grunnen for ditt varemerke gjennom alt i fra logo, ikoner, navn, farger, ansatte, kontorlokaler, valg av ord, supporttjenester, service og alt annet som har med ditt selskap å gjøre.

Men, det er også alt du kan gjøre, for det er nemlig mottakers persepsjon av deg som selskap som er ditt varemerke. Det mottaker føler om deg blir ditt varemerkeløfte. Om du er utydelig og inkonsekvent, vil mottaker ha vanskelig for å forstå, og dermed blir ditt varemerke, eller ditt løfte svekket. Derfor sier vi ofte at det er mottaker som «eier» ditt varemerke.

Kjell V. Teig, kreativ ansvarlig i Innocode, illustrerer et varemerkes utvikling som et tre:

Mottakeren må selv danne seg et bilde, så vær konsistent. Identiteten ligger lengst ned, i røttene fra et frø du planter. Alt du som avsender skaper er grunnen til ditt varemerkeløfte. Ja, til og med måten du svarer telefonen på påvirker. Jo mer konsistent du er med ditt varemerke og hvordan du kommuniserer, jo tydeligere blir det for mottaker, og da vil dit varemerke vokse seg sterkere.

Si = Sandefjord Innbygger

Sandefjord kommune var tidlig ute med å digitalisere tjenester for å komme nærmere ut mot innbyggerne sine. Måten Sandefjord valgte å gjøre dette på er noe man ikke hadde sett før: De etablerte et eget varemerke på innbyggerkommunikasjonen sin, Si Sandefjord Innbygger.

To sentrale spørsmål har vært:

- Hva er en «Smartby»?

- Hvem gjør vi dette for?

For å starte med det siste først, for hvem: Det er så klart innbyggerne som skal være i fokus!

Å vise innbyggerne hvilken verdi teknologi har for en kommune, ikke bare for innbyggerne, men også internt inn i kommunen.

Smartby

En Smartby tar utgangspunkt i innbyggernes behov, og skal ved hjelp av teknologi og innovative metoder gjør livet enklere og bedre. Kommunen kan enkelt kommunisere med deg som innbygger på en smart og effektiv måte. Og så klart, ved hjelp av appen Innbyggerappen, kan du får tilgang til informasjon som er viktig nettopp for deg. I tillegg blir driften av selve kommunen mer produktiv.

Les mer om Innbyggerappen her

Med varemerket Si er det tydelig for innbyggerne i Sandefjord at Smartby er noe som er knyttet til teknologi. Du kan enkelt se en klar visuell profil på varemerket rundt om i Sandefjord. Plasseringer som tydelig indikerer for alle at her er det noe som skjer!

Tre eksempler på hvordan teknologien hjelper innbyggerne og Sandefjord kommune:

Smartsøppel

Istedenfor å tømme søppelen på en fast tid, uavhengig om den er full eller ei, kan kommunens drift- og anleggsavdeling nå lese av når søppelen bør tømmes.

Beacon

På badestranden i Melsomvik er det satt opp beacons som, om du har lastet ned Innbyggerappen, sender deg push-meldinger med relevant informasjon som for eksempel badetemperaturen.

Smartbenk

Om mobilen din snart er tom for strøm kan smartbenken være redningen. Ved hjelp av solenergi kan du lade opp mens du tar deg en pust i bakken, enten ved hjelp av USB-uttak eller trådløst. Og, om du på vinterstid trenger å varme stumpen litt, kan det være godt og sette rumpa nedpå den oppvarmede smartbenken.

Sandefjord kommune har ved hjelp av et gjenkjennbart og tydelig varemerke skapt en felles forståelse og forventing for hva Si Sandefjord Innbygger betyr.

I skrivende stund har over 50 % av Sandefjords innbyggere lastet ned Innbyggerappen. Totalt over 31.000 ganger!

Innocodes Innbyggerapp – med et helt annet og eget uttrykk

Også Södertälje kommune i Sverige har valgt å utvikle et eget varemerke på innbyggerdialogen og Innbyggerappen. I motsetning til Si Sandefjord Innbygger har Södertälje valgt å gå tilbake til røttene og hente fram et gammelt symbol: kringlen.

Det er Roxx som står for den visuelle delen av Södertälje sin profil på Innbyggerappen. Fra Södertälje sin side vil man også videre veve inn kringlen inn i kommunikasjonen. Södertälje og Roxx har skapt en bred grafisk profil som gir varemerket mye spillerom for forskjellige uttrykk, samtidig som det blå fargen er tydelig og gjenkjennelig for hva varemerket betyr for innbyggerne i Södertälje.

For oss i Innocode er det fantastisk gøy å se hvor forskjellige kommuner velger å ta i bruk Innbyggerappen, og hvordan de velger å varemerke, brande, innbyggerdialogen.

Selv om Sandefjord og Södertälje har gått forskjellige veier, er målet det samme:

God innbyggerdialog!

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Hvordan skaper dere en langsiktig og levende kommuneapp?

    Mange kommuner har brent seg på IT-prosjekter som ikke ble slik de hadde tenkt seg. Apper, nettsider og andre digitale satsninger som ikke brukes, og som til slutt betyr bortkastede skattepenger. Så hvordan, ifølge oss i Innocode, bygger dere en kommuneapp som gir langsiktig verdi for innbyggerne?

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her