Vi leverer kommuneapper og kommunikasjonsløsninger

Aller først lurer dere kanskje på: Hvem er vi til å gi råd? Jo, vi skriver dette innlegget fordi Innocode er en ledende leverandør i det nordiske markedet for kommuneapper. Med rundt 15 kommuner som aktivt bruker vår kommuneapp, Innbyggerappen, har vi en god porsjon kunnskap i ryggsekken om hvordan dere skaper en app som brukes – både av avsendere og mottakere. Nedenfor finner dere 5 viktige byggeklosser vi har identifisert for å lykkes med å skape en levende kommuneapp.

Psst! Vi har mer enn «bare» en kommuneapp. Her kan du lese mer om hva vi tilbyr kommuner.

1. «Automatiserte» oppdateringer via eksisterende kanaler

Det viktigste, man også vanskeligste med å etablere en ny kanal, er å lage godt innhold for den og sikre at innholdet oppdateres kontinuerlig. Uten oppdatert innhold vil appen oppleves som kjedelig og livløs, og bruken av appen vil bli laber.

Hvor er dere aktive i dag med å lage engasjerende innhold? Kommunikasjonsavdelingen, virksomhetsområder, destinasjonsbedrifter, andre kommunale bedrifter, og kultur- og foreningslivet?

Fortsett med det som fungerer, og bruk det innholdet direkte i appen. Er dere aktive på Facebook, eller har dere en bra nyhetsfeed på nettsiden, kan dere dra nytte av dette i kommuneappen deres. Ikke opprett en ny kanal der dere manuelt må lage eget / nytt innhold, men koble inn de kanalene dere allerede bruker, og samle alt på ett sted. I tillegg kan dere inviter lokale aktører slik at dere får hjelp til å lage innhold, og de igjen får en digital flate der de kan nå innbyggerne.

Slik jobber vi med Innbyggerappen. Det gjør at dere kan få mye gratis, samt at det er mye lettere og lykkes med å holde appen levende og aktuell på lang sikt.

2. Ta med de langsiktige kostandene i beregningene

Når dere har bestemt dere for å bygge en kommuneapp kommer fort spørsmål: Hva vil det koste å bygge en app? Det svaret får dere ikke i denne kan teksten – derimot finner dere en god oversikt av hva en app kan koste her. Det vi kan gi dere er et viktig råd om hva en app skal koste på lang sikt: Ikke mye i det hele tatt. I prinsippet kun din egen arbeidstid.

Om man ikke tar med de langsiktige vedlikeholdskostnadene i beregningene er det lett å havne i fellen med å tro at kommunen betaler for en tilsynelatende billig app. Men, i det lange løp vil det bli betydelig dyrere da utviklere må hjelpe til ved nesten alle oppdateringer. Akkurat som den billige barberhøvelen fra "Bic" men med dyre barberblader. For at en app skal holdes levende og matche deres stadig skiftende kommunikasjonsbehov, er det nødvendig at det er enkelt for dere som kommunikator i en kommune å oppdatere struktur og innhold uten hjelp ifra utviklere.

Med et CMS (publiseringssystem) der dere selv administrerer struktur og innholdsflyt, reduseres de langsiktige kostnadene radikalt ved å ha en kommuneapp.  Dette gjør igjen at appen kan oppdateres oftere og være mer relevant for innbyggerne. Akkurat som WordPress er for en hjemmeside så har vi våre egenutviklede CMS, Superlocal og Community der dere oppdaterer alt innhold og struktur til appen deres.

3. Forsikre dere om at dere har en engasjert prosjektgruppe – prioriter implementering

Å har rett person til rett plass kan virke åpenbart. Men å ha ildsjeler fra ulike deler av virksomheten, som brenner for å nå ut med informasjon og gi hele kommunen mulighet å leve, er absolutt en forutsetning for at man skal lykkes med en kommuneapp.

I tillegg til de rette personene handler det også om interne forutsetninger: Gi teamet muligheten til å lykkes – prioriter tid for å finne rett innhold og budsjett for kampanjearbeidet når appen skal lanserer og drives. 

4. Få kontakt med foreninger og lokale bedrifter i kommuneappen

Det er mange fordeler med å koble sammen foreninger og det lokale foreningslivet i appen. Innbyggerne kan ta del i alt som skjer i kommunen ut fra deres interesser. Foreninger og bedrifter får en plattform for å nå ut til nye og gamle medlemmer. Foreninger og det lokale næringslivet er fantastiske samarbeidspartnere til kommunen når det kommer til å holde appen levende, og det uten at kommunen må benytte egne resurser. 

Dette øker publiseringsraten samt mer synlighet for lokalmiljøet, og dette gir igjen bedre brukerutbytte. Vi har statistikk som viser at bruks- og publiseringsraten i appen ofte mer enn dobles ved at flere lokale aktører kobles inn. Sørg for å få med disse viktige lagspillerne i appen og dere får en vinn-vinn-situasjon. 

5. Trekkplaster og kostandsbesparinger med IoT-data

Hvilke gater som er snømåket, når søppelen hentes, hvor dyp snø er i bakken eller hva badetemperaturen er, er data som alltid oppdateres og / eller som alltid er interessant for mottakeren. Det gjør at kommuneappen til enhver tid er aktuell, gir mottakeren en grunn til å klikke inn om og om igjen, samt gir mulighet for kostnadsbesparinger og effektivisering.

I vårt arbeid med kommuner ser vi at de som benytter IoT-data bruker appen oftere og i større grand forsetter å bruke appen. I en undersøkelser så vi at de brukerne som benytter IoT-data i løpet av de første 30 dagene med appen, hadde 50 % redusert risiko for å slutte å bruke appen.

Det er også penger å spare ved å presentere denne informasjon og informere om den aktivt med push-varsler. En kommune i Nord-Sverige vi har snakket med, kunne fortelle at 50 % av alle anrop en vintermåned handlet om snørydding og aktuell status på den. Her kan en app gi bedre sanntidsinformasjon basert på GPS-sendere i bilene, noe som igjen avlaster kommunenes servicesentre. Andre kommuner informerer via SMS, som for eksempel hver gang det er på tide å sette ut søppeldunkene for henting. Hver enkelt SMS har en kostand, og ved store volum blir det en direkte besparelse å erstatte SMS-ene med push-varsler i en app, selv med appens driftskostnader inkludert.´

Tenker du vi har glemt noe? Ta kontakt!

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her