Felles for de som har valget å lansere en egen app er at de ser at sosiale medier fungerer dårlig som en nyhetsorientert kanal. Algoritmene er for lunefulle i hvordan nyhets- og informasjonsinnhold presenteres for mottageren. Samtidig som man ønsker å etablere en utadrettet kanal som baserer seg på mottagerens egne behov og ønsker - når det gjelder kommunikasjon fra kommunen og lokalsamfunnet. 

Mange kommuner og offentlige instanser har mistet troen på Facebook og sosiale medier som en effektiv kanal for nyhets- og informasjonsformidling. Kanalene funker bra til sosiale miljøer for samtale og diskusjon, men alt for mye informasjon forsvinner i algoritmene for at du kan stole på det som en pålitelig informasjonskanal.

Morten Holst
Innovasjonssjef, Innocode

Ulik tilnærming 

Selv om det finnes en del likhetstrekk mellom de kommuner som velger å satse på en Innbyggerapp, er det også store forskjeller i tilnærming: Alta og Hammerfest prioriterer de unge, Sandefjord har lagt mye tid og kjærlighet på visualisering av IoT-data og smarte løsninger for å gjøre innbyggerens hverdag enklere. Hylte kommune prioriterer å initiere et prosjekt for innbyggerdialog, mens Södertälje ser Innbyggerappen som en viktig kanal i forbindelse med valget i høst, og bygger en hel portal med mål å stimulere valgdeltagelse og engasjement i lokaldemokratiet. 

I Stavanger har Kulturkalenderen fått hovedfokus, med mål å støtte det lokale kulturlivet etter tunge Corona-år, og i Frogner bydel i Oslo lar man bydelsvirksomhetene kommunisere direkte med innbyggerne - for raskere informasjon med spesifikke behovsgrupper. Hos våre venner i Åland, Finland, er det et mediehus - Ålandstidningen, som tar ansvar for å skape Ålenningenes nye hub for nyheter og informasjon! 

Spennende å se hvordan kanalen kan brukes på ulike måter og, ikke minst, hvor raskt det går an å justere kanalen, ut ifra spesifikke og ofte akutte behov!

Ålandsappen ble lansert sommeren 2022.

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Åland-appen – forenkler hverdagen!

    Hvordan holder du deg som innbygger oppdatert på alt som skjer og er viktig i nærområdet? Ålandsavisen og Vibb har i samarbeid med lokalt næringsliv, kultur og foreninger funnet lösningen – og lanserer nå Åland-appen!

  • Innbyggerappen – versjon «Bydel Frogner App»

    I disse dager lanseres Innbyggerappen i Bydel Frogner: «Bydel Frogner App». Appen skal være hovedinformasjonskanalen til Frogner sine 60 000 innbyggere, og gi deg all informasjon du treng om området der du bor. En tanke som vi i Innocode ser flere og flere kommuner har: App fremfor nettside og Facebook.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her