Webinaret genomfördes torsdag 26 februari, se videoversion nedan.

Webinar 26 januari 2023

Du kan inte röra dig på sociala medier idag utan att läsa en artikel om AI (artificial intelligence). Hypen är total. Överallt delar människor bilder de har skapat med Midjourney eller Dall-E. Texter skrivna av AI-botten ChatGPT finns i överflöd. I takt med att AI-innovationerna blir allt mer mainstream, skapar det enorma möjligheter, men också en del frågor.

Visste du till exempel att "AI First" blev Googles nya slogan redan 2017. Vi ska titta på ett par konkreta exempel på hur du praktiskt kan använda AI redan idag i både text och bild. Och varför AI inte är ett hot, utan en möjlighet.

“By far, the greatest danger of Artificial Intelligence is that people conclude too early that they understand it.”

– Eliezer Yudkowsky

Har du några frågor eller vill du komma i kontakt med oss?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode