Webinar et genomfördes torsdag 9 februari. Se videoversion nedan.

Huvudpunkter från webinaret:

  • Har du en kanal redo för att nå dina medborgare, om krisen slår till?
  • Hur bygger du din egen kanal, genom ankartjänster – ”vardagsviktiga grejer” – så att du har en stark, egen kanal när det behövs?
  • Se till att dina kommunikationskanaler lätt anpassas till nytt innehåll, nya behov
  • Inkluderar din kommunikations- och kanalstrategi ett "värsta möjliga scenario?"

En kommunikationskanal som räddar liv

I detta webinarie diskuterar vi strategin och tänkandet bakom Kyiv Digital – appen som började som en bekväm tjänst för medborgarna i Kyiv – med snabb tillgång till gratis parkeringsplatser och biljetter till kollektivtrafiken. Appen utvecklades dock snabbt till ett kommunikationsverktyg som ger viktiga varningar och direktmeddelanden till invånare i Kyiv i helt andra frågor: Flyglarm, skyddsrum, aktuella störningar i infrastrukturen och hur, var och när man kan hitta el eller stabilt internet via Starlink.

I det här samtalet med IT-direktör Victoria Itskovych från Kyivs kommunfullmäktige pratar vi om hur de etablerade sin egen kommunikationskanal med en medborgarapp. En app som når mer än 2 miljoner invånare i Kyiv – och hur denna kanal har visat sig värdefull under ett år av kris för landet och staden.

I panelen

  • Victoria Itskovych, Deputy director IT, Kyiv City council
  • Tomas Falk, Innocode
  • Bjarte Falk Olsen, Innocode

Läs mer om detta i texten från TIME.com: 'We Became Like a Big Startup.' How Kyiv Adapted the City's Tech to Save Lives.

Kyiv Digital app gränssnitt

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode