Hylte kommun, med sina cirka 11.000 invånare, har under 2022 etablerat Hylteappen som en viktig informationskanal och ungefär 20% av invånarna har under året laddat ner appen. Med appen i invånarens ficka har Hylte en informationskanal som är väl lämpad för pushkommunikation och som mer förutsägbart och under kortare tid kan sprida information till rätt grupper i samhället än till exempel sociala medier.

Nu i december har vi haft vädervarningar för snöoväder och ikväll stängs en reaktor ner för underhåll - och vi alla måste tänka på hur vi når elen. Utöver det här kan det hända saker i den löpande verksamheten där till exempel sophämtningen kan bli försenat, en vardagssak som engagerar och driver ganska mycket samtal till kommunens växel.

Vad händer då när man pushar ut den här typen av information?

Jo, i fallet med att vi måste spara el når man ut på telefonen hos alla de som har appen och accepterat pushmeddelanden, normalt 55%, på bara några minuter. I Hyltes fall blir det här just nu drygt 10% av invånarna. Skriver man meddelandet effektivt så tar invånaren till sig innehållet bara genom att se pushen, invånaren behöver inte ens öppna den.

Om man verkligen ska gräva i statistiken så har i fallet med att vi måste spara el cirka 15% öppnat pushmeddelandet inom en timme och sedan över dagen vet vi av erfarenhet att ungefär ytterligare 5% öppnar meddelandet. Det går alltså väldigt snabbt att nå ut.

Grunden till det här är att informationen är relevant för användaren, på riktigt, och att kommunen över tid har byggt upp det förtroendet - det vi pushar till dig är det som vi vet att du har nytta av.

De mer vardagsnära sakerna då? I fallet med förseningen av sophämtningen så pushade man till en begränsad grupp invånare, drygt 300, och där öppnade 12% meddelandet.

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode