Vi vet hur det är att jobba mot smala målgrupper, med långa säljprocesser. Under vårt webinar 11 maj visar vi dig hur vi, på mindre än 12 månader, gick från noll kännedom i vår smala marknadsnisch, till att ha 120 intresserade deltagare på våra webinar. Vi visar dig också hur du, med en levande, innehållsrik hemsida och enkla digitala verktyg, snabbt och kostnadseffektivt kan skapa synlighet för dina produkter och konkret effekt i ditt lead- och säljarbete. 

Och, slutligen - varför spelar det egentligen en roll, hur ert digitala hem, sajten, ser ut och känns?

Vill du veta:

  • Hur vi, med nästan ingen marknadsbudget, gick från att vara i princip helt okända, till att bli en snackis i vår köpargrupp?
  • Vilka enkla, digitala pushkanaler vi tycker du ska prioritera, i ditt arbete med försäljning?
  • Hur en levande hemsida med relevant, lärande innehåll är ett första steg i processen?
  • Hur enkla, digitala aktiviteter genererar konkreta data som hjälper dig att prioritera i ditt säljarbete - med konkreta case från Sandvik Coromant, Iggesund Papreboard och Delaval.
  • Vilken roll spelar hemsidan i hur bolaget upplevs av kunder, anställda, potentiella rekryteringar och partners?

Läs mer (på engelska): B2B Industry Marketing - Brand, knowledge sharing & sales

Anmälan

Webinar torsdag 11 maj 2023 kl 11-11.45

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode