För lite så känns det. Att få Werner ombord hos oss, med den gedigna bakgrund han har från utveckling, implementering och utrullning av produkter och tjänster, med ett särskilt engagemang för teknologi som bidrar till hållbara lösningar för våra lokalsamhällen, känns som ett vinstlott för oss, och förhoppningsvis är känslan ömsesidig. Med sin bakgrund från vår partner Fluxloop tillför Werner viktiga perspektiv och kompetens inom områden som öppna data, geodata och hur komplexa datasett kan utnyttjas som underlag för värdefulla och effektiva beslut. 

Vill du träffa Werner är vårt nästa webinar, med titeln “Det uppkopplade, hållbara och inkluderande samhället”, nästa vecka, en utmärkt möjlighet. Där kommer Werner byta tankar & åsikter med Södertäljes Tony McCarrick, kanske en konkurrent om epitetet i rubriken? (Även om Tony inte gillar begreppet Smart City..:)

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Vilket innehåll ska finnas i Södertäljes invånarapp?

    I införandet av en invånarapp kommer alltid frågan om vilket innehåll som ska finnas i appen förr eller senare i projektet. Rent konkret och väldigt exakt vad som ska finnas där, i vilken ordning det ska presenteras och om just det innehållet ska vara personaliserbart eller inte.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode