Som organisation förlitar man sig mycket på sin webbplats, nyhetsbrev och sociala kanaler för att kommunicera. Når du alla intresserade på det sättet? Tyvärr inte. Medielandskapet och sättet vi tar till oss information gör att man måste jobba med flera kanaler parallellt och anpassa innehållet både till kanalen och målgruppen. 

Låter det krångligt? Det är det inte. Det kräver lite förarbete, men med insikter om målgruppen och en förståelse för hur olika kanaler fungerar, ökar chanserna till bättre synlighet, räckvidd och effektivare kommunikation. Med information som intresserar och engagerar kan du få resonans i din kommunikation som gör att mottagaren också skrider till handling. Häng med så ska vi berätta mer! 

Målgrupper

Målgrupper såsom medlemmar, blivande medlemmar, intresserade är inte homogena grupper. Ålder, ursprung och personliga intressen styr deras kanalval och vilken information de tar till sig. Lägg tid på att ta reda på mer om era målgrupper och anpassa era kommunikationsinsatser till dem. Internetstiftelsen tar varje år fram rapporten Svenskarna och Internet. Känner du till dina målgrupper är rapporten ett bra sätt att ta reda på mer om deras medievanor och var ni behöver finnas för att nå dem.

Hur man anpassar sin kommunikation för att fånga ett intresse

Man behöver sticka ut med sin kommunikation för att synas och få mottagaren att agera åt det håll man vill. Rörligt material kommer förbi algoritmer på sociala medier. Snabba budskap måste fånga intresset på runt sju sekunder. Det ska vara relevant, slagkraftigt men en tydlig call to action. Det kan vara att teckna medlemskap, engagera sig i en fråga, återkomma med feedback eller dela informationen vidare.

Hur de olika kanalerna funkar

Webbsidor

På en webbsida kan man kan samla mycket information på samma plats. Den kan vara innehållsrik och fungera som en portal eller landningsplats från andra kanaler. Få går in via startsidan och navigerar sig fram. Besökaren behöver därför hjälp att hitta rätt. Här är sökoptimering viktig så er webbsida kommer högt upp i google-söket. En fördel är också att ha en bra sökfunktion på sajten. Ofta behöver du driva trafik till hemsidan via länkar på andra kanaler. Webbsidan behöver också hållas aktuell och renodlad för att skapa intresse. Gör underhåll av sidan regelbundet genom att ta bort inaktuell information, kolla länkar, optimera bilder för webben och se över sökoptimeringen.

Sociala medier

Sociala medier används olika av olika personer. Det finns dock några gemensamma nämnare i hur du som avsändare kan jobba. Det första som behöver nämnas är algoritmerna. De styr och personaliserar användarens flöde - ofta baserat på användarens egna beteende på plattformen. Videoklipp, korta budskap och inlägg som skapar mycket interaktion är sådant som algoritmerna prioriterar. 

Fördelarna med sociala medier är att de ofta skapar snygga inlägg, antingen med film eller bilder samt kort koncis text. Du kan driva trafik till webbplatsen och andra system via länkar. De bygger på att skapa engagemang och ger direkt feedback och reaktioner. Dessa kanaler kräver att du gör inlägg ofta och följer upp kommentarer. Vill du nå utanför följarskaran behöver du köpa trafik. Lägg lite tid på statistiken så du lär dig mer om följarnas beteenden - tidpunkt när de ofta kollar sitt flöde, hur mycket de interagerar och vilka typer av inlägg som går bäst.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrev når du personer som har visat intresse och har mejl. Här går de yngsta och äldsta i målgrupperna bort. Använder ni ett verktyg för e-postutskick är det lätt att mäta bästa tid för utskick, öppningsgrad, klick osv. Nackdelen är att du skickar samma information till alla och du når bara prenumeranterna. Det är heller inte säkert att alla prenumeranter öppnar och läser nyhetsbrevet. Risken att det hamnar i skräpkorgen är stor.

Appar

Appar är ett bra sätt att nå intresserade. Man är mer benägen att öppna en app i mobilen framför att besöka hemsidor. I appen kan du samla flöden från flera källor. Eftersom användaren kan göra personliga val i appen utifrån till exempel intresse eller geografi blir även omfattande information relevant. Som avsändare kan du använda pushnotiser för att påkalla användarens uppmärksamhet. Baksidan med appar är att du får veta ganska lite om användaren och du behöver marknadsföra den för att få följare att ladda ner och använda den.

Så, vad är den perfekta mixen?

  • Använd hemsidan som nav i all kommunikation.
  • Bygg ett nät av sociala kanaler där kanalval och innehåll är anpassat till målgruppen. Se till att inläggen uppmuntrar till interaktion med kommentarer och delningar för bäst synlighet. Använd länkar för att driva trafik till hemsidan. Köp trafik på de bästa inläggen så du når utanför din vanliga följarskara.
  • Samla alla flöden i en app så användaren går dit för att ta del av all information på ett ställe. Pusha ofta och personalisera dem så de blir relevanta för användaren utifrån intresse och geografi.

Lycka till!

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode