Let´s face it. En kommersiell aktörs främsta mål är att tjäna pengar. Att inleda samarbete med en ideell organisation har egentligen ett enda syfte  - komma åt era medlemmars köpkraft. Det kan låta hårt, men faktum är att i ett företags ögon samlar er verksamhet en grupp potentiella kunder som delar samma intresse och är därmed i behov av en viss typ av produkter eller tjänster.

Organisationens mål är inte helt olik - samarbete med ett företag kan ge extra klirr i kassan. Men eftersom en ideell förening inte är vinstdrivande ser man tillskottet som en chans att utveckla verksamheten snarare än att tjäna pengar. Det skapar ingångar till samarbete som bygger på mjukare värden. Många organisationer upplever att de “säljer ut sig” eller själva blir för kommersiella i sitt tänk - något som inte ses med blida ögon inom den ideella sfären.

Om man förstår sin samarbetspartners synsätt blir det enklare att klargöra förutsättningarna för ett samarbete. 

Tänk så här:

 1. Föreningens medlemmar är värda mycket och något som behöver värnas. Våga ta bra betalt och tänk på att samarbeta med företag som inte bara har något värdefullt att erbjuda era medlemmar, utan också bidrar till att stärka föreningens varumärke.
 2. Förutom att företaget skickar en fet check för samarbetet, se till att förhandla fram ett riktigt bra medlemserbjudande, som till exempel medlemsrabatt eller en specialprodukt som är exklusiv för föreningens medlemmar. Då ser medlemmen ett värde i samarbetet och blir mer vänligt inställd till att bli kontaktad eller exponerad. En organisation som verkligen har jobbat hårt för detta och verkar ha lyckats bra, är Villaägarna.
 3. Ju bättre synlighet företaget får i era kanaler, desto mer är de beredda att betala. Föreningens kanaler såsom medlemstidning, hemsida och sociala kanaler går direkt in i företagets målgrupp och det är mycket värt. Har ni dessutom ett nyhetsbrev vet vi att det är extra mycket värt per kontakt.

Tips på sätt att skapa synlighet för er samarbetspartner

 1. Inventera era annonsytor via era kanaler. Sätt ett värde på dem, så ni själva har en uppfattning om vad samma yta och spridning skulle kosta företaget om de annonserade någon annanstans.
 2. Bolla gärna med en annan förening, som liknar er. Jämför kanaler och värdering av dessa. Ta också hjälp av varandra kring utformning av avtal och inventering av intressanta företag att samarbeta med. Kanske kan ni göra en gemensam deal, för att underlätta administration och erbjuda företag ett bredare samarbete. 
 3. Skapa förutsättning för att exponera er samarbetspartner på många plattformar samtidigt. Annonsering i medlemstidningen och på tidningens webbplats, föreningens hemsida och sponsrade inlägg på sociala medier. Digital exponering och fysisk medverkan på era event. Redaktionellt innehåll eller lukrativa medlemserbjudanden i nyhetsbrevet. 
 4. Skriv avtal som löper under längre tid. Gärna två eller tre år. Då hinner ni få en kontinuitet i arbetet och samarbetet blir mer legitimt. Ta täta avstämningar och hitta på gemensamma kampanjer som gör att det hela tiden händer nya saker inom ramen för samarbetet.
 5. Företaget har investerat i er organisation och förväntar sig en viss nivå av service och återrapportering. Utgå ifrån hur ni själva hade velat ha det, om det var ni som skulle annonsera hos någon annan. Se till att leverera det ni har lovat! 

Låt tekniken jobba

På de digitala plattformar som annonseringen sker, är det viktigt att ha rätt teknik på plats så arbetet med annonseringen går enkelt. Ta informationsflöden direkt från företagets kanaler in i era, så slipper ett underbemannat kansli lägga den tiden att föra in det manuellt. Genom olika tekniska kopplingar kan företaget själv styra vad som ska synas i “deras” exponeringsytor i era kanaler. 

De mindre företagen som ni vill samarbeta med kanske inte har den tekniken som krävs för att exponera sina varor och tjänster i andras kanaler. Här behöver föreningen kunna erbjuda en teknik som gör jobbet.

Innocode har en rad tekniska plattformar som skulle kunna stötta upp i arbetet med att öka exponeringen av samarbetspartners i era kanaler. Kolla till exempel in Local offers!

Från bloggen

Se alla nyheter
 • Varför behöver medlemsorganisationer en app?

  Du som jobbar med kommunikation i medlemsorganisationer ska känna att tekniken jobbar för dig. Därför har vi lagt stort fokus på att medlemsappen ska förenkla ditt arbete i att representera hela er breda verksamhet samtidigt som ni behåller relevansen för varje individ. I det här inlägget berättar vi om hur vi tror att du som kommunikatör lättare når ut och hela vägen fram med din information.

 • Lyckad kanalmix i organisationer – Så når du ut till alla intresserade!

  Som organisation förlitar man sig mycket på sin webbplats, nyhetsbrev och sociala kanaler för att kommunicera. Når du alla intresserade på det sättet? Tyvärr inte. Medielandskapet och sättet vi tar till oss information gör att man måste jobba med flera kanaler parallellt och anpassa innehållet både till kanalen och målgruppen. 

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode