Föreningen i medlemmens ficka

Med medlemstidningsappen kombinerar ni enkelt och utan tekniska integrationer artiklarna ni redan skrivit för medlemstidningen och föreningens snabbare nyhetsflöden från webben och sociala medier. 

Läsarna kan personalisera sitt innehålli appen och får anledning att återkomma till appen oftare. Ni kan dessutom skapa engagemang genom relevanta pushnotiser, vilket driver ytterligare läsning och kontakt med medlemmarna.

Över tid kan appen också kompletteras med digitala medlemskort och andra tjänster.

Annonsintäkter och samarbeten

Appen är från start optimerad för annonsintäkter och digitala samarbeten med en lång historik som nyhetsapp för lokalmedia och annonsörer.

De annonser ni säljer för webben kan nu också visas i appen och det finns dessutom innovativa lösningar för nya samarbeten i form av sponsrat innehåll och annonsinlägg från sociala medier.

Ni tillsammans med eventuellt säljbolag styr från dag till dag vilka annonsytor som ges plats för att generera intäkter.

Okomplicerat app-ägande

Medlemstidningsappen bygger på ett flexibelt ramverk där ni själva utan att blanda in utvecklare styr dispositionen av innehåll. Det tillsammans med licensmodellen ger förutsägbara låga kostnader där alla löpande uppdateringar, drift och support är inkluderat.

Ni tar också del av produktförbättringar som görs till andra kunder.

  • Webinar: App & pushkanaler i din organisation – lärdomar från Friluftslivets år

    Varför ska vi ha en app, vår hemsida är ju responsiv? Det var frågan Svenskt Friluftslivs projektgrupp för Friluftslivets år ställde sig i början av 2021. Efter ett års användning av Innocodes medlemsapp, kunde man dock se vilka fördelar en app har för en organisation med många kanaler och aktörer. I webinariet kommer vi få höra vilka fördelarna var, och vilka utmaningar det fanns, när appen Luften är fri tog form och på kort tid fick många användare.

  • Community & kommunikation

    I många communities som har växt sig lite större finns en gemensam utmaning i att kommunikationen är centraliserad och att mycket av den kommer från toppen.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode