Som man sår får man skörda

Ett varumärke består av hur du vill bli uppfattad, och hur mottagaren faktiskt uppfattar dig. Du bygger grunden för ditt varumärke genom allt från logotyper, ikoner, färger, namn, anställda, kontorslokaler, ordval, supporttjänster, service och allt annat som har med ditt företag att göra.

Men, det är också allt du kan göra, för det är mottagarens uppfattning om dig som företag som är ditt varumärke. Vad mottagaren tycker om dig blir ditt varumärkeslöfte. Om du är vag och inkonsekvent kommer mottagaren att ha svårt att förstå och därmed kommer ditt varumärke, eller ditt löfte att försvagas. Därför säger vi ofta att det är mottagaren som "äger" ditt varumärke.

Kjell V. Teig, kreativ chef på Innocode, illustrerar utvecklingen av ett varumärke som ett träd:

Mottagaren måste bilda en uppfattning själv, så var konsekvent. Identiteten ligger längst ner, i rötterna på ett frö du planterar. Allt du som avsändare skapar är grunden till ditt varumärkeslöfte. Ja, även sättet du svarar i telefon påverkar. Ju mer konsekvent du är med ditt varumärke och hur du kommunicerar, desto tydligare blir det för mottagaren, och då kommer ditt varumärke att växa sig starkare.

Si = Sandefjord Innbygger

Sandefjords kommun var tidigt ute med att digitalisera tjänster för att komma närmare sina invånare. Sättet Sandefjord valde att göra detta på är något man inte hade sett tidigare: De etablerade ett separat varumärke för sin invånarkommunikation, Si Sandefjord Innbygger.

Två nyckelfrågor har varit:

- Vad är en "Smart City"?

- Vem gör vi det här för?

För att börja med det sista först, för vem: Det är såklart invånarna som ska stå i fokus!

Att visa invånarna vilket värde teknik har för en kommun, inte bara för invånarna, utan även internt inom kommunen.

Smart City

En Smart City utgår från invånarnas behov och ska använda teknik och innovativa metoder för att göra livet enklare och bättre. Kommunen kan enkelt kommunicera med dig som invånare på ett smart och effektivt sätt. Och självklart kan du med hjälp av Invånarappen få information som är viktig för dig. Dessutom blir verksamheten i själva kommunen mer produktiv.

Läs mer om Invånarappen här

Med varumärket Si är det tydligt för invånarna i Sandefjord att Smart City är något som är kopplat till teknik. Du kan enkelt se en tydlig visuell profil av varumärket runt Sandefjord. Platser som tydligt indikerar för alla att här händer något!

Tre exempel på hur tekniken hjälper invånarna och Sandefjord kommun:

Smart sophantering

Istället för att tömma skräpet vid en bestämd tidpunkt, oavsett om det är fullt eller inte, kan nu kommunens drift- och byggavdelning läsa av när soporna behöver tömmas.

Trådlösa sändare (Beacon)
På badstranden i Melsomvik har det satts upp beacons som, om du har laddat ner Invånarappen, skickar pushmeddelanden till dig med relevant information som till exempel badtemperaturen.

Smart-bänk

Om din mobil snart får slut på batteritid kan den smarta bänken bli räddningen. Med hjälp av solenergi kan du ladda medan du sitter och hämtar andan, antingen med ett USB-uttag eller trådlöst. Och om du behöver värma upp rumpan lite på vintern kan det vara en bra idé att sätta dig på den uppvärmda smarta bänken.

Med hjälp av ett igenkännbart och tydligt varumärke har Sandefjord kommun skapat en gemensam förståelse och förväntning om vad Si Sandefjord Innbygger innebär. I skrivande stund har mer än 50 % av Sandefjords invånare laddat ner Invånarappen. Totalt över 31 000 gånger!

Innocodes Invånarapp – med ett helt eget och unikt uttryck

Södertälje kommun har också valt att utveckla ett eget varumärke för invånardialogen och Invånarappen. I motsats till Si Sandefjord Inbygger har Södertälje valt att gå tillbaka till sina rötter med Södertälje-appen och ta fram en gammal symbol: kringlan.

Roxx ansvarar för den visuella delen av Södertäljes profil på Invånarappen. Från Södertäljes sida kommer man också att fortsätta väva kringlan i kommunikationen. Södertälje och Roxx har skapat en bred grafisk profil som ger varumärket stort utrymme för olika uttryck, samtidigt som den blå färgen är tydlig och igenkännbar för vad varumärket betyder för invånarna i Södertälje.

För oss på Innocode är det fantastiskt roligt att se hur olika kommuner väljer att använda Invånarappen och hur de väljer att branda invånardialogen.

Även om Sandefjord och Södertälje har tagit olika vägar är målet detsamma:

Bra invånardialog!

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode