Event som grundstenar

Det händer ofta mycket i kommuner – allt från musikevenemang till sagostunder på bibblan. Genom att integrera kommunens aktivitetskalender direkt i Invånarappen, skapar ni inte bara en levande och dynamisk plattform för era invånare, utan bygger också en stark kommunikationskanal.

Genom att erbjuda information om kulturevenemang och fritidsaktiviteter, uppmuntrar vi nedladdningar och regelbunden användning av Invånarappen.
Och varje event blir en möjlighet för invånarna att bli mer bekanta med appen som en tillförlitlig informationskälla.

Från intresse till beredskap

Att bygga beredskap handlar inte bara om att förbereda sig för det värsta, utan om att skapa system som fungerar i vardagen. "Kreativitet är viktigare än planer för god krisberedskap," som forskare vid RISE påpekar.

Genom att utnyttja Invånarappens breda användningsområden – från kultur till krisinformation – kan man lägga grund för att ha den möjligheten. att vara kreativ med befintliga kommunikationsverktyg i kris.

Vid aktivt användande av bland annat kultur- och aktivitetskalender i appen, bygger vi inte bara ett mer levande community, utan skapar också en väletablerad kanal som invånarna naturligt kan vända sig till. Det bidrar till att när det verkligen gäller, har vi redan deras uppmärksamhet.

Steg ni kan ta för att bygga en stark kanal med kultur och fritid

  • Främja aktiv användning: Uppmuntra invånarna att ladda ner och använda appen genom att erbjuda exklusivt innehåll relaterade till kulturevenemang och fritidsaktiviteter.
  • Engagera lokalsamhället: Samarbeta med lokala föreningar och kulturaktörer för att sprida ordet och integrera fler viktiga aktörer som era invånare bryr sig om.
  • Öva regelbundet: Använd appen för att kommunicera inte bara i kriser utan också för rutinmässiga meddelanden och information. Detta bygger förtroende och vanor.

Här får du en avslutande klysha: tillsammans är vi starka

Genom att tänka på kultur och fritid som en del av beredskapen kan vi ge invånare en bättre vardag, föreningar och kulturaktörerna den synlighet de förtjänar och i bonus bygga en stark kanal.

Vår målbild är att bygga tryggare lokalsamhällen som inte bara är redo att möta kriser, utan som också träffas och lär känna varandra på fotbollsmatchen eller på lokalteatern. Människor som är del av något och känner varandra – Det kallar vi beredskap.

Ta kontakt

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode