Campusappen - synlighet till ett aktivt föreningsliv med skolan som centrum

Tänk dig en app som samlar Campus alla röster på en plats. Ge studenter, personal och intressenter möjlighet att få anpassade informationsflöden som ger dem tillgång till en översikt över allt som Campus har att erbjuda dem - filtrerat efter deras intressen.

Samla all information om aktiviteter, erbjudanden och föreningar på campus på en plats i Campusappen.

Med campusappen får fiket en plats att presentera dagens lunch, bokhandeln kan annonsera om begagnad kurslitteratur, teaterföreningen söka nya medlemmar och insparken kan presentera nästa sittning. Och det bästa är att de kan göra allt detta via de kanaler de redan använder - sociala medier, hemsida eller om man saknar en existerande kanal: via en publiceringslösning direkt i appen.

Via Campusappen kan institutionen underlätta för alla aktörer att nå ut med sin information och bejaka ett levande föreningsliv. För den enskilda studenten blir det lättare att hitta sin plats och bli en del av gemenskapen.

Ofrivillig ensamhet bland unga ett stort problem

Enligt en undersökning Studentbostadsföreningen utfört 2020 känner sig var fjärde ung vuxen (19-24 år) ensam och ensamheten är störst bland studenterna. Hela 92 procent av dem känner sig ensamma i sitt hem minst en gång i månaden. Det är känt att ofrivillig ensamhet ofta leder till psykisk ohälsa och de förebyggande åtgärderna man som institution kan bidra med är av stor vinst både för individen och samhället i stort.

En app som Campusappen är absolut inte hela lösningen, men kan ses som ett digitalt hjälpmedel där nyttan ligger i att nå ut till så många studenter som möjligt med intressestyrd information. Appen gör det lättare för studenterna att se vad som händer på campus som är relevant för just dem och gör det enkelt för föreningar och elevomsorg att nå ut. På så sätt kan man stärka gemenskapen och minska känslan av ensamhet.

Missa aldrig en salsändring eller viktig inlämning - anpassade push-notiser

Nya restriktioner, en sista minuten-ändring av tentasal eller påminnelse om deadline? Med appen kan institutionen skicka ut push-notiser direkt till de studenter informationen behöver nå. Push-notiser ökar markant chansen att information når fram till mottagaren jämfört med mail, kommunikation via hemsida eller sociala medier.

Ta tillbaka kontrollen över skolans kommunikationskanaler

I en värld full av innehåll – hur ska skolan och föreningarna nå ut till den enstaka studenten med relevant info?

Många föreningar och aktörer på campus använder sig av Facebook och andra sociala kanaler för att nå elever. Det inte många tänker på är att en post på FB i vanliga fall bara når en exponering på 3-6 procent av sina följare, på grund av de algoritmer som styr mottagarens flöde.

Vi är stolta över att kunna erbjuda teknologi som faciliterar samhandling mellan skolan, föreningsliv, näringsliv och eleven. Värde för individen i form av åtkomst till relevant information, närhet till institutionen och översikt över det som händer i närmiljön. Och, värde för institutionen och föreningarna i form av enkelhet, synlighet och möjlighet att ge eleven en rejäl känsla av att vara del av en aktiv lokalmiljö.

Vill du veta mer om Campusappen?

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode