Men kommunen når ikke ut og de eksisterende digitale kanalene fungerer ikke. Så hvorfor er det slik?

Unges digitale vaner

Dagens ungdom bruker mye tid på nettet, unge kvinner bruker for eksempel en halv dag i uken på sosiale medier. De lager og bruker innhold på telefonene sine, på sosiale medier og i apper. De bruker nettlesere i mindre grad og absolutt ikke Facebook.

For å nå de unge er det viktig å være synlig i kanaler de bruker - TikTok, YouTube, Instagram eller å få dem til å finne kommunens egen ungdomsapp gjennom relevante kanaler.

(Psst! Her kan du lese om vår kommunale app som kan brukes til å kommunisere med innbyggere, store og små.)

Riktig kanal for å nå unge

Når du kommuniserer på sosiale medier, bør du tilpasse innholdet ditt til eksisterende brukermønstre og forventninger til innholdet. Hvis du ikke er klar over hvordan innholdet forventes å se ut, er det vanskeligere å få det tiltenkte publikum til å konsumere det.

På Instagram er forventningen vakre bilder, på YouTube ønsker vi å bli underholdt eller flyttet, på Snapchat underholdt og så videre. Bryter du forventningene, gjør du det vanskeligere for deg selv enn det trenger å være.

Å lage en app for kommunens unge mennesker er en måte å skape din egen kanal der du gradvis jobber inn i dine egne forventninger. Det er viktig å huske på å kontinuerlig fylle appen med innhold og jobbe med en push-strategi slik at de unge merker når det er noe der som er relevant for dem. Bare det å lage en kanal og regne med at de unge finner veien dit vil ikke være nok.

Tonalitet og innhold

Noe de unge er eksperter på er å lese tonaliteten til innholdet ditt. Hvis det ikke er autentisk, vil ikke innholdet bli akseptert, og avsenderen vil bli fjernet. Hva betyr det for kommunen? Vel, ikke å prøve å høres ut som en tenåring, fordi kommunen ikke blir oppfattet som en tenåring. Enkelt og saklig kommer man lengst med.

Hvilket innhold interesserer da de unge? Omtrent en fjerdedel av ungdommene identifiserer seg som spillere, og miljøbevissthet er en nesten like stor identifikator. I tillegg er det det som skjer og er aktuelt som interesserer - en aktivitetskalender med bare ungdomsaktiviteter, sport, kultur, friluftsliv og det som direkte påvirker dem i deres hverdag er en god vei å gå.

Hvilket innhold interesserer ikke unge mennesker?

Det som ikke direkte påvirker dem. Og hvis du begynner å ta med innhold du mener unge mennesker bør ta til seg, mister du raskt interessen. Ny læreplan, når gjenvinningsstasjonen er åpen, og hvordan man kan låne utendørsutstyr er trolig ikke interessant.

Hvordan skal du da utforme tjenestene dine slik at de passer de unge? De unge er vante brukere av sosiale medier, og det gjennomgående der er enkle klare grensesnitt der innholdet dominerer. Vårt tips er å tilpasse seg det og komplisere tilnærmingen, fordi det vil være dyrt og tilføre svært lite.

En sjekkliste for å nå de unge

+
Tenk mobilinnhold som er veldig relevant for dem
Aktiviteter
Push-strategi
Sosiale medier
Apper
Fortsett å være "kommunen"

-
Facebook
Vanlig nettinnhold
Det vi syns de burde tilegne seg
En kanal for alle
Falsk tonalitet

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her