Det enkle svaret er ja, du kan også nå de fleste eldre digitalt.

Utviklingen har gått raskt i digitaliseringen for de eldre generasjonene, men det er noen fallgruver du bør være klar ove

Eldres digitale vaner*

Mer enn 90% av alle 65-74 åringer har brukt internett 2020

Mer enn 75% av alle menn 75-85 år har brukt internett 2020

Mer enn 60% av alle kvinner 75-85 år har brukt internett 2020

De fleste nye internettbrukere 2020 i gruppen 76 år og eldre

53% av alle pensjonister bruker sosiale medier hver dag, 71% på et tidspunkt (Q3 2020)

65% av alle pensjonister har brukte en digital omsorgstjeneste (Q3 2020)

Til tross for det høye antallet internettbruk blant eldre, er det i denne gruppen vi finner flest digitalt ekskluderte og det er arbeidet for å inkludere disse som krever ekstra omtanke og planlegging når nye tjenester skal introduseres.

*Statistikken er hentet fra undersøkelsen "Svenskarna & internet", og gjelder altså for Sverige. Dog så ser statistikk for Norge, i det store og hele, tilsvarende ut.

Kanalvalg og tillit

Når du måler tillit til informasjon, ser du store forskjeller mellom forskjellige kanaler. Viktige eksempler er informasjon fra offentlig sektor i egne kanaler og informasjon gjennom Facebook og Google. 80% av de eldre har tillit til offentlig kommunikasjon, mens tilsvarende for informasjon på Facebook og Google er 50%.

Tallene for tillit betyr at du i det lange løp at kanalvalgene har stor betydning. Vi mener at du bør prioritere dine egne kanaler i form av kommunens nettside og Innbygger-app for å sikre at innbyggerne føler seg trygge på at den informasjonen de får er riktig.

Bruker eldre datamaskin eller smartphone?

I gruppene 12-45 år er det vanligst å ta del i Internett-basert innhold via mobil, noe som driver det nåværende fokuset på mobil først innen webdesign og digitale tjenester. Pensjonister benytter også i stor grad smarttelefoner, men vi ser at mange foretrekker å benytte PC og større skjerm for nettjenester. Hvis du vil inkludere eldre, må du sørge for at innholdet er tilgjengelig på vanlig nett og ikke bare mobil.

BankID blandt de eldre

Ett område der eldres internettbruk skiller seg sterkt fra resten av befolkningen, er tilgang til digital identifikasjon. I gruppen 81 år og eldre er det bare 28,7% som har en BankID og i gruppen 71-80 år er tallet 65,3%. Dette kan sammenlignes med aldersgruppen 51-60 der 94,6% har en BankID.

Bank-ID for innlogging kan altså være en ekskluderende faktor for mange eldre. For tilgang til beskyttede tjenester er det nødvendig med sikkerhetsløsninger, men gjør gjerne vurderinger av om noe av informasjonen som finnes bak slik innlogging kan flyttes ut av innlogget sone, og om det er mulig å tilby eldre uten bank-ID andre tilgangsmuligheter.

Sjekkliste for digital kommunikasjon til de eldre

+

Web

Ha en balanse mellom mobil og desktop

Facebook fungerer som en kanal, så langt med lavere tillit

Tilbyr alternativer til digital booking, e-tjenester og bruk av bank-id og gjør informasjonen enkelt tilgjengelig for målgrupen

Tilpass form og struktur til eldres syn og finmotorikk. Enkelt er ofte det beste. Tilrettelegg gjerne med en godt synlig knapp for endra bedre tilpasning av innholdet.

-

Stopp digitale initiativer på grunn av frykt av ekskludering

Tilby løsninger og informasjon bare i app

Krev BankID

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Hvordan nå de unge i kommunen din

    Et spørsmål som møter oss på nesten alle møter med kommuner er – Hvordan når vi best ut de unge i kommunen? Kommunen har mange gode tilbud, tilgjengelige ressurser, ønsker å invitere til diskusjon og deltakelse og jobber hardt for å gjøre livet for de unge enda bedre.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her