WEBINAR | Torsdag, 22 februari 11-11:45

Webinaret i korthet:

  • Ämne: Engagera människor i lokal hållbarhet
  • Ida Hillebjörk delar sina erfarenheter kring engagerande kommunikation från Umeå kommuns projekt "Det goda livet i den klimatneutrala staden"
  • Lars Olov Andersson presenterar Stockholm vatten och avfalls case från Norra Djurgårdsstaden: Hur en app kan påverka människors betende i en ny stadsdel

Om webinaret

Hållbarhet kan vara mer än bara ett modeord; det kan vara lokala, konkreta åtgärder. Häng med oss när vi utforskar skärningspunkten mellan hållbarhet, samhällsdeltagande och gröna val. Vi tror att förändring endast är möjlig när den underlättas genom effektiv kommunikation och samarbete.

Vår diskussion kommer att fokusera på:

  • Kärnan i hållbarhet, inklusive samhällsdeltagande och miljövänliga val.
  • Rollen av att nudga och inspirera till förändring, utan att ta till rädsla.
  • Olika sätt att nå resonans hos vår publik; nudging, fysiska möten, personligt engagemang, vad är mest effektivt för att skapa personligt ägarskap av problemen?
  • Hur en känsla av gemenskap skapar hopp och tro på potentialen för förändring.
  • Den kritiska rollen av delaktighet i hälsosamma förändringsprocesser, inklusive användardeltagande och gräsrotsinitiativ.
  • Att bygga broar mellan företag, invånare och frivilligorganisationer för hållbara projekt.

Missade du första delen?

Ingen fara, du behöver inte ha sett del ett för att kunna hänga med i del två, men om du är nyfiken finns det en inspelning:

Ta kontakt

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode