Vores Mediehus är ett nystartat medie som täcker hela 409 samhällen i Danmark och strävar efter att vara Byens samlingspunkt. Att vara relevant i så många samhällen med egna siter och Facebook-sidor ger en unik möjlighet att leverera hyperlokalt innehåll till alla hushåll i hela Danmark – något ingen annan aktör på marknaden kan göra i dagsläget. Ugeaviserna backar ekonomiskt så kanske är det här det moderna heldigitala alternativet?

Organisationen är liten och centraliserad och mycket av innehållet genereras automatiskt med hjälp av robotjournalistik, kopplingar till annonsportaler, en redan inarbetad kalender och ett smart urval av lokala sociala medier. Sammantaget gör det att nytt innehåll skapas kontinuerligt, att jag som läsare får lokal innehållsguidning och har möjlighet att hitta något som intresserar mig varje dag. Kopplingen till de redan inarbetade portalerna för annonser och kalender gör att innehåll redan finns och att de från dag ett är relevanta alternativ. Vores Mediehus jobbar också med lokala innehållsleverantörer för djupare journalistiskt innehåll.

Annat tillgängligt innehåll är företagsprofiler, ett lokalt företagsregister, privatannonser och insändare. Allt viktigt men ibland förbisett basinnehåll i det lokala som medierna dessutom har konkurrens kring från de amerikanska jättarna och större nationella portaler.

Vi tror att det finns ett par utmaningar för Vores Mediehus framöver som det ska bli spännande att se hur de löser – uppskalning av lokala skribenter, behövs det ytterligare personalisering av innehållet trots att det redan är hyperlokalt, modeller för partnerskap med det lokala näringslivet och balansen kring innehållet och hur stor vikt det går att lägga vid de smarta kopplingarna till sociala medier.

En sak är säker och det är att om jag hade bott kvar i Lystrup så hade jag följt Vores-lystrup.dk i någon av kanalerna. Varken på Facebook eller hos någon av den andra medierna i Aarhus kan jag få ett motsvarande lokalt urval för just lilla Lystrup.

I nästa vecka gör vi ett nerslag i västra Sverige där Stampen startar nya titlar och ökar utgivningsfrekvensen på befintliga med prenumererade e-tidningar. Läs redan nu vad Stampen själva skriver.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode