Webinaret genomfördes 15 maj. Videoversion:

I webinaret träffar du startups med klimatfokus på medborgarnivå - och hör om deras digitala lösningar för att reducera invånarnas klimatutsläpp.

  • Ducky: Consumption-based climate data is what enables us as individuals to be the changemaker. Klimatdata nedbruten på områdesnivå, quizzer och konkreta tips för att förändra sitt beteende.
  • Nudged: Sustainable choices made easy. Nuding för att få invånarna att förändra sitt klimatbeteende på lokal nivå. Case från mobilitet med minskat bilåkande.
  • Coride: Ride together - save Money and the environment. En lösning för samåkning där invånarna kan planera och sköta betalning för samåkningen.
  • Commutesaver: Measure and reduce employees corporate commuting in an automised and fun way. En tjänst som automatiskt mäter hur invånarna rör sig och vilka färdmedel de använder. Detta genererar data som kan användas för att förändra sitt egna beteende men också informera kommunen.
  • Innocode: We facilitate citizen dialogue, vibrant communities and sustainability. Förändring startar med dialog och det är något som invånarappen möjliggör.

Ta del av konkreta lösningar för att nå klimatmålen

I webinaret kommer respektive startup att presentera sina lösningar och ni som kommun kan ta ställning till om lösningen är något som ni vill utforska vidare - ser jag potential för klimatförbättringar i min kommun med ett samarbete med just den här startupen? I en efterföljande paneldiskussion skapar vi en helhet av lösningarna och beskriver hur de kan samverka och vara en del i systeminnovation inom reduktion av koldioxidutsläpp.

Agenda

  • Korta introduktioner - 3 minuter
  • Ducky presenterar klimatutmaningen - 5 minuter
  • Nyttan som respektive startup levererar - 5x3 minuter
  • Paneldiskussion - 20 minuter

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode