Men, vi har hittat nycklar, som gör att vi tror på detta, på den offentliga affären. Vi är väldigt glada för den möjligheten som har öppnat sig genom Addas ramavtal - där vi som underleverantörer till Atea Sverige & Insight på avtalet "Programvaror och molntjänster 2019" har möjlighet till att göra avtal med kommunerna snabbare och enklare. Detta har redan visat sig vara guld värt för oss på svenska marknaden.

Läs mer - Addas avtal "Programvaror och molntjänster 2019"

Adda ett företag inom Sveriges Kommuner och Regioner, som har etablerat ramavtal för många olika leveranser till det offentliga. Som jag förstår det är ca 70% av Sveriges kommuner anslutna till Adda.

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Lanserar appen “Min bydel” för Hyperlokalt engagemang i Oslo

    I Oslo tar ett spännande initiativ form. Oslo stad har introducerat appen “Min Bydel” (“Min stadsdel”), en hyperlokal engagemangsplattform riktad till invånarna i stadens 15 stadsdelar. Den här appen är redo att bli den primära informationshubben för Osloborna, och erbjuder en direkt kanal för kommunikation, samhällsengagemang och skräddarsydd information om deras grannskap.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode