Vi gillar att säga att vi ger våra kunder vad de behöver, inte alltid vad de vill ha. Men i vissa fall är vår uppgift att bygga exakt vad kunden efterfrågar. Som när du har att göra med en kund med tekniskt kunniga medarbetare som känner till detaljerna i den nuvarande lösningen. Som i Twingly-fallet.

Men - det finns alltid något problem att lösa

Deras egna tekniska specialister hade redan kartlagt funktionella krav och behov på ett detaljerat sätt. Och vårt uppdrag? Att skapa en bättre och mer modern version av något som redan fungerar – och göra det värt det.

Hur man gör det? Att bygga något som täckte alla funktionskrav som den gamla lösningen hade, med lite extra utrymme, och ge användarna en ny och modern känsla. Allt samtidigt som kostnaderna hålls nere.

Övergripande projektbeskrivning

Twingly bearbetar/indexerar social data från världsomspännande bloggar, forum, nyheter och annat, och låter sina användare komma åt denna data via Twinglys API:er. Innocode fick i uppgift att hjälpa användare och potentiella användare att göra testsökningar i datan utan att behöva skriva kod för att fråga API:erna direkt. Så vi skapade en ny data dashboard för Twinglys API och en kärnfunktion med en användarvänlig uppsättning filter där även en icke-utvecklare kan bygga sina frågor eller förhandsgranska resultaten för varje API.

Build & teknikstack

För Twingly använde vi Ruby on Rails webbramverk och PostgreSQL som en databas för backend, samt ReactJS och Material UI för frontend. En mycket grundläggande stack och verktyg som vi använder för projekt som liknar Twingly.

Design

Design thinking, agile, business architecture

I det första skedet av arbetet med Twingly-projektet identifierade vi användarproblem och behov. Vi analyserade även affärskrav och specifikationer. Utifrån detta utvecklade vi produktens informationsarkitektur och definierade användarroller och utvecklade scenarier för interaktion mellan användarroller och produkten. Som nästa steg valde vi ramverket för Google Material UI och skapade en snabb prototyp utifrån det. Varje iteration av prototypen stämdes av med kunden enligt affärskrav och användarbehov. Vi genomförde också flera snabba användbarhetstester av prototypen för att underlätta användningen för användarna.

Nästa steg var att säkerställa produktens webbtillgänglighet i enlighet med en internationell standard för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Som ett resultat levererade vi ett uppdaterat verktyg för frågebyggande med en fullt fungerande, klickbar prototyp i Figma baserad på Material UI frontend-ramverket.

Gränsöverskridande samarbete

Det fina med Twingly-fallet är samarbetet mellan två tekniskt kunniga företag. Och resultatet? En bättre och modernare version av Twingly. Så värt det!

Nyfiken på att veta mer?

Från bloggen

Se alla nyheter