Nya digitala intäkter lokalt hos Nordjyske medier

Koncernen ger ut dagstidningen Nordjyske Stiftstidende och 26 lokala ugeaviser. De står också bakom webbsidan nordjyske.dk, ett antal lokala webbsidor, två radiostationer och många andra ledande digitala produkter. 

Under 2020 och 2021 har Nordjyske medier arbetat med att revitalisera den lokala digitala journalistiken genom lanseringar av nya regionala medier, däribland Ligeher.nu.

Utmaningen - att hitta en relevant digital annonslösning

Till de nya medierna önskade Nordjyske Medier ett innovativt annonsformat som både skulle engagera läsarna, ge annonsörerna valuta för annonspengarna samt generera återkommande förutsägbara intäkter för mediehuset. Det var också ett önskemål att lösningen i största möjliga grad skulle vara self service och hanterbar med ett minimum av intern administration.

Lönsam lokal annonsering med hjälp av Local offers

Efter kontakt med Innocode föll valet på produkten Local offers och endast veckor efter säljstart lanserades en widget full med lokala annonsörer. Med Local offers används material från annonsörernas sociala medier för annonserna och annonsörerna delar på en annonsyta på siten.

Med lösningen kan annonsörerna köpa annonsering på abonnemang och själva styra vilket meddelande de vill nå ut med vid varje given tidpunkt.

Local offers är en ideal produkt för vår lansering av nya medier - vi genererar värde för läsare och annonsörer och den är enkel att sälja och hantera. Det är en always on lösning för de lokala annonsörerna och ett riktigt bra komplement till den övriga annonsaffären

Lars Slinger
Salgschef, Nordjyske medier

Resultaten: Över 100 nya annonsörer på två månader

På en tidsperiod kortare än två månader har Nordjyske medier nu över 100 nya lokala annonsörer på sex av sina siter. Den initiala feedbacken från annonsörerna har varit överväldigande positiv med spontana kommentarer om ökad omsättning som resultat av annonseringen.

Vill du se widgeten? Gå till https://ligeher.nu/ och välj 9800 som din postort.

Kontakta oss för mer info

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode