Kavlifondet äger Kavlikonsernet. Allt överskott från Kavlis produkter som inte investeras i drift och utveckling går till Kavlifondet, som delar ut medlen till välgörande ändamål.

Om samarbetet

Innocode har arbetat med Kavlifondet sedan 2006. Från början bestod uppdraget i att utveckla deras grafiska profil och ta fram en grafisk manual, samt ta fram hemsida och layout till deras första magasin, som vi även producerade. När Kavlifondet 2012 firade 50 år fick Innocode även äran att producera deras magasin exklusivt för detta tillfälle samt roll-ups och annonser m.m.

Idag är Innocode en flexibel digital partner till Kavlifondet och bistår i det dagliga arbetet med uppdateringar på webben, annonsering i AdWords, trafikanalyser samt bidrar med rådgivning kring Kavlifondets digitala kommunikation.

Ny site – april 2017, löpande revision och utveckling

I april 2017 lanserade vi kavlifondet.no, en responsiv webbplats med stort fokus på det värde som stiftelsen genererar globalt, genom sina bidrag till humanitära projekt, forskning och kultur. Siten är byggd i WordPress, med en smidig flerspråkslösning som öppnar för utökning av antal språk, på sikt, från dagens två, norska och engelska.

Sajten ses som en levande produkt och har löpande justerats och uppdaterats under perioden fram till i dag - för att följa aktuell digital strategi, facilitera varumärkeskampanjer och kännedomsarbetet i hela Norden.

“Innocode holder tidsrister, kort responstid på henvendelser, alltid positivt etterlatt inntrykk”

Inger Elise Iversen
General manager, Kavlifondet

Frågor?

Från bloggen

Se alla nyheter

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode