OKJoin vet hvor viktig det er for barn og unge å kunne gjøre aktiviteter sammen med venner, å få oppleve nye ting og ha en tilhørighet. I dette webinaret forteller Tom Christian Spangelid fra OKJoin om deres erfaringer og research rundt unge, aktiviteter, utenforskap, og hvordan man som kommune kan bidra til at ungdom har det og føler seg bra.

Webinaret ble gjennomfört 14/4-2021, se videoversjonen her.

Agenda

  • Hva sier forskningen om unge, aktiviter og foreningrstilhørighet, og rollen dette spiller i hvordan unge har det?
  • Hvordan kan et økonomisk utenforskap påvirke unges muligheter til å delta i aktiviteter?
  • Kan kommunen bidra til like muligheter for barn og unge, og til å tilgjengeliggjøre aktivteter for alle?
  • Hvordan kan kommunen tilrettelegge og synliggjøre billige og gratis aktivteter for alle ungdommer - samtidigt som mer sårbare grupper får et bredere tilbud, i samme løsning? 
  • ”Long tail” i foreningslivet: En aktivitet eller forening som ikke har resurser til å nå igjennom det digitala bruset - til å kommunisere og markedsføre seg - finns den? Mange mindre, smalere foreninger sliter med digital usynlighet - hva kan kommunen gjøre for å hjelpe?
  • Ser ungdommene de muligheter som finns, når det gjelder aktiviteter, om det bare er de store, etablerte aktørene som finnes? Hvordan kan man støtte synlighet for hele spekteret av foreninger og aktiviteter?
  • Vi forteller om praktiske case og eksempel fra Norge & Sverige, og kikker på løsningsmodeller.

Bakgrunn

Innocode & OKJoin har jobbet sammen over lengre tid. Et team fra Innocodes avdeling for utvikling av digitala tjenester har bygget appen Join. Appen er en lösning for at komuner skal kunne administrere og distribuere stötte, rabatter og gratisbiletter til barn og unge i økonomisk utsatte familier, slik at de skal kunne gjennomføre aktiviteter med, og på samme vilkår, som sine venner.

En integrasjon mellom OKJoin och Innocodes Innbyggerapp er under utvikling og lanseres i løpet av våren hos flere kommuner i Norge.

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her