Hvorfor ikke WordPress?

Som bloggtittelen antyder, er det kanskje allerede tydelig hvilket standpunkt vi i Innocode har med tanke på valg av CMS – vi bruker ikke clickbait. Men siden jeg (Hei hei, jeg som har skrevet innlegget heter Lova. Og, med litt hjelp fra kontoret i Norge slipper du lese innlegget på svensk.) en gang i tiden hadde ambisjoner om å bli journalist, ville jeg for sakens skyld ta med ulempene med WordPress før jeg forteller hva som er bra med denne CMS-et. Vi liker jo tross alt åpenhet om alt, osv.

Jeg spurte derfor vårt svært erfarne utviklerteam hva de ville si var ulempene med WordPress, og hvilke andre systemer de synes gjør disse spesielle feilende bedre. Jeg fikk et typisk utviklersvar. Det vil si, et svar som ignorerer de unødvendige spørsmålene og går rett til kjernen.

"WP is the best." Melding slutt.

Men, etter litt oppmuntring, utdypet vår backend-utviklere Maks svaret.

Lav inngangsterskel kan gi dårlige resultater

"WP har en veldig lav «inngangsterskel». På den ene siden øker det WPs spredning (noe som bidrar til å fremskynde utvikling av nye plugins, løsninger, og med mer som er koblet opp til WP). Men på den andre siden: En stor prosentandel av folk som lager nettsider på WordPress gjør det med dårlig kvalitet fordi det er så enkelt å komme i gang, selv uten noen ferdigheter. På grunn av det kan mange kunder ha, eller hørt fra noen andre om, en dårlig oppfatning av WP."

Og sannsynligvis har nok Maks satt fingeren på noe som jeg tror er grunnen for at, og da spesielt offentlige og store organisasjoner, noen ganger nøler med å velge WordPress. Man føler seg ikke trygg i valget når man hører om / har sett dårlige eksempler på WP-sider. Men etter vår mening handler det mer om hvilke forutsetninger man har gitt nettsiden i form av budsjett, rett prosjektgruppekompetanse og forarbeidet i valget av CMS. Hvis dere ikke gir prosjektet de rette forutsetninger, så spiller det ingen rolle hvilket CMS dere legger nettsiden i.

Plugins kan være et sikkerhet- og ytelsesproblem

Et annet vanlig problem med WordPress er at man bruker plugins helt uvilkårlig og på en lite gjennomtenkt måte. Plugins, eller utvidelser på norsk, er funksjoner noen andre har bygget, og som du enkelt kan legge til på din WordPress-nettside. Noen ganger er de gratis, og andre ganger såkalt premium med et gebyr/lisens. De gjør det mulig å raskt legge til funksjoner på nettsiden din uten, eller med veldig lite, utvikling.

Et problem med plugins er at hvem som helst med noe erfaring med koding kan bygge dem. Hvis dere legger til et dårlig kodet plugin, så får dere den dårlige koden på nettstedet deres. Dette kan føre til sikkerhetsrisikoer, og ikke vedlikeholdte plugins er et mål for hacking. Imidlertid, om dere gjør research og passer på å oppdatere riktig, så er plugins en fantastisk ressurs.

En annen ting dere bør være oppmerksomme på er at om dere installerer mange plugins på nettsiden, kan det redusere hastigheten på nettsidens ytelse. Nettsiden kan starte å laste saktere, få kapabilitetsproblemer mellom designtemaet eller andre plugins, og det forårsaker feil. Dette er dårlig både for sluttbrukerens opplevelse og for SEO. Så, dere bør velge plugins nøye, og i mange tilfeller er det verdt å utvikle funksjonene selv slik at dere har full kontroll over koden.

Hvorfor WP?

Sånn, da har jeg vært åpen. La meg nå fortelle hvorfor dere bør velge WordPress til kommunens nettside. Nedenfor skriver jeg om noen av fordelene med WordPress. Listen kan gjøres lengre, men her er noe viktige argumenter dere kan ta med dere.

Gratis og Open Source

Først av alt er WordPress gratis. Dere kan laste den ned, bruke det og redigere koden uten å betale noen lisens eller gebyr. I tillegg er WordPress «Open Source», altså åpen kildekode, noe som gjør den tilgjengelige for alle å studere, redigere og utforske. Dette gjør at det utvikler seg i et veldig raskt tempo.

Det faktum at det er gratis betyr ikke at det vil være gratis å utvikle et nettsted. Det kreves forarbeide, design, koding, innhold, SEO-arbeid, hosting, osv. Men hvis dere sammenlikner det med lisensbaserte CMS, som for eksempel Otimizely (mange kjenner det som en EPIserver) eller Sitevision, så vil de langsiktige kostandene være betydelig lavere.

Populær plattform med mange leverandører

Samtidig som det finnes mange dårlige WP-nettsider, er det betydelig flere gode eksempler som dere kan få inspirasjon fra. WordPress er det mest populære CMS-et i verden, og det finnes et enormt antall utviklere og leverandører av WP-nettsider.

Det er bra for din kommune av flere årsaker

1. Dere blir mindre avhengig av webleverandøren – det finnes mange andre som kan ta over dersom samarbeidet mellom dere av en eller annen grunn ikke fungerer.

2. Konkurransen er høy, noe som igjen gir pressede priser. Dere kan få mye for pengene med WP.

3. Samfunnet rundt WP er stort, og ressursene med læringsmateriell er uendelige. Det er alltid noen som har hatt samme problem som dere, og dere kan få veiledning i det meste om dere bare leter.

Kan i utgangspunktet utvikles til hva som helst

Så langt har vi ikke støtt på noen nettsider, verken i design eller funksjonalitet, som ikke har latt seg løse med WordPress. WordPress fungerer til alt fra en enkel kampanjeside til et avansert nettsted med tung backend med mange administratorer. Alt avhengig av budsjettet og hvordan prosjektet er definert.

WordPress er også enkel å skalere opp om nettstedet vokser, om behov for nye funksjoner og designmaler melder seg.

Enkel i bruk og kontroll over det meste i admin-grensesnittet – hvis dere vil

Et vesentlig punkt i en kommunal organisasjon, med mange som skal kommunisere på ett og samme nettsted og da også sannsynligvis mange administratorer på nettsiden, er at CMS-et er enkelt å bruke. Der er WordPress overlegen.

Alt ettersom hvordan dere velger å legge opp admin-grensesnittet, kan dere gjøre det så enkelt som mulig og la redaktører kun endre på tekst og bilder i faste maler. (Det vil si at kan man håndtere et Word-dokument, så kan man publisere i WordPress). Eller så kan dere velge å ha full kontroll over design, SEO, statistikk, sideoppsett, osv, direkte i administrasjonspanelet. Dette kan også kontrolleres med definerte tilganger slik at administrator i forskjellige deler av organisasjonen kun har tilgang til det de trenger, mens andre kan ha tilgang til alt.

Men hva med lisensbaserte verktøy, da?

Det er flere lisensbaserte CMS-er på markedet, og vi sier ikke at de er dårlige. I noen tilfeller kan de kanskje til og med være å foretrekke. Som for eksempel hvis dere har en viss integrasjon, vil det være lettere at programvaren har samme kodespråk. Som alltid er det deres unike behov som avgjør hva dere skal velge. Men, WordPress kan i de fleste tilfeller levere de samme, eller bedre, resultatene uten lisenskostnadene.

Sluttbrukeren bryr seg ikke – bortsett fra prislappen

Det siste argumentet er vanskelig å overse. Spesielt som kommunal virksomhet. Sluttbrukeren kommer ikke til å bry seg om hvilket dere velger – de kommer ikke til å merke hvilket CMS dere har valgt i sin opplevelse av nettsiden. Det de definitivt vil bry seg om er kostnaden for opplevelsen.

Så, for å konkludere: WordPress har mange fordeler, noen få ulemper og det er et gratis verktøy som oppfyller de fleste kravspesifikasjonene et nettsted kan ha. Valgt dere tar må gjøre ut ifra de forskjellige behovene dere har. Det fine er at dere som kommune har over 350 andre kommuner i Norge (og 290 kommuner i Sverige) som har nesten nøyaktig de samme problemstillingene som dere selv har, helt uten konkurranseaspekt. Dra nytte av hverandres erfaringer, og sett innbyggerne i sentrum, så kommer dere fram til det rette valget for dere. Vi er imidlertid overbevist om at det valget vil være WordPress.

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med oss:

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Hvordan skaper dere en langsiktig og levende kommuneapp?

    Mange kommuner har brent seg på IT-prosjekter som ikke ble slik de hadde tenkt seg. Apper, nettsider og andre digitale satsninger som ikke brukes, og som til slutt betyr bortkastede skattepenger. Så hvordan, ifølge oss i Innocode, bygger dere en kommuneapp som gir langsiktig verdi for innbyggerne?

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her