Hylte kommune i Svergie, med sine ca. 11 000 innbyggere, har i løpet av 2022 etablert Hylteappen som en viktig informasjonskanal. Omtrent 20% av innbyggerne har lastet ned appen i løpet av året. Med appen i lommen har Hylte en informasjonskanal som er godt egnet for push-kommunikasjon. Appen mer forutsigbar enn for eksempel sosiale medier, og kan på kort tid kan spre informasjon til riktige grupper i samfunnet.

Nå i vinter har Hylte kommune hatt store menger snøfall. I tillegg ble en reaktor stengt ned for vedlikehold, noe som førte til at alle måtte tenke på hvordan de skulle få tilgang til strømmen. I tillegg til dette kan det skje ting i den løpende virksomheten der for eksempel søppelhentingen kan bli forsinket, en dagligdags sak som engasjerer og skaper ganske mange samtale til kommunens sentralbord.

Hva skjer når du pusher ut denne typen informasjon?

Jo, om du for eksempel ønsker å be innbyggerne om å spare strøm, når du enkelt ut til alle som har appen og godtatt pushvarsler, som regel rundt 55%, på bare noen minutter. I Hylte sitt tilfelle blir dette for øyeblikket omtrent 10% av innbyggerne. Skriver du meldingen effektivt, vil innbyggeren forstå innholdet bare ved å se pushvarslet, innbyggeren trenger ikke å åpne det engang.

Hvis vi virkelig skal grave i statistikken, her i eksempelet om at vi må spare strøm, åpnet omtrent 15% pushmeldingen innen en time, og så vet vi av erfaring at omtrent ytterligere 5% åpner meldingen i løpet dagen. Det går altså veldig raskt å nå ut til innbyggerne.

Grunnen til dette er at informasjonen er relevant for brukeren, på alvor, og at kommunen over tid har bygget opp tilliten - det vi pusher til deg er det vi vet at du har nytte av.

Hva med de mer hverdagslige sakene da? I tilfelle av forsinket søppelhenting pushet vi til en begrenset gruppe innbyggere, omtrent 300, og der åpnet 12% meldingen.

Vil du vite mer?

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her