Det lokale er svært viktig for innbyggere i Norge og Sverige – informasjon fra lokalpolitikk,
kommunens aktiviteter, hva som skjer i eget nabolag, kultur, idrett og lokalt næringsliv er alt av stor interesse. Det viktigste av alt er det som skjer i eget nabolag, tett etterfulgt av informasjon fra kommunen. Over to tredjedeler av befolkningen er enig i at informasjon om kommunens virksomhet er veldig viktig. En forskjell mellom Norge og Sverge er at det lokale opplever som viktigere i Norge enn i Sverige, og at oversikten også er bedre.

“Den lokale informasjonen er i dag fragmentert og oppleves som vanskelig å finne, svarer innbyggerne. ”

Hvor finner du lokal informasjon?

Den lokale informasjonen er i dag fragmentert og opplever som vanskelig å finne for innbyggerne. Til sammenlikning så er nasjonal informasjon mye lettere å få tilgang til enn den lokale. Dette gjelder spesielt for de yngre aldersgruppene. De er mer sannsynlig til å si at de mangler oversikt over lokal informasjon, og kjenner at de må lete i flere forskjellige kanaler for å skape en helhet. De yngre mener imidlertid at informasjon om det lokale er like viktig som andre grupper i samfunnet.

“Innbyggerne har bedre kunnskap over det som skjer på nasjonalt og internasjonalt nivå enn når det kommer til lokale”.

I hvilke kanaler kan du finne det lokale?

De viktigste kanalene for å innhente informasjon om det lokale er lokalavisa og informasjon fra venner og bekjente. 60 % får informasjon fra lokalavisa, og 55 % fra venner og kjente i løpet av en uke. For kommunene gir sosiale medier flere kontakter enn sine egne nettsider. I løpet av en måned når kommunen 50 % av innbyggerne via nettsiden, og 55 % via sosiale medier. Det er imidlertid omtrent en fjerdedel av befolkningen som kommunen ikke når i sine digitale kanaler hvert år. Sammenliknet med foreninger og kulturlivet, når kommunen en større andel av befolkningen.

Informasjon = tilhørighet

Den lokale informasjonen er viktig for innbyggernes følelse av tilhørighet til samfunnet. Over tid føler menn en redusert tilhørighet til samfunnet, mens kvinner føler en økt tilhørighet. Følelsen av tilhørighet er stort sett konstant, likevel er det nesten 30 % som føler en lavere følelse av tilhørighet.

En tjeneste som samler inn lokal informasjon

oppleves som relevant av innbyggere i Norge og Sverige. Over 50 % er positive til en lokal
innsamlingstjeneste, sammenlignet med ca. 10 % negative når de presenteres med eksempler fra Innocodes innbyggerapp.

Paneldebatt om rapporten

Delta i en paneldebatt om rapporten som fant sted i oktober 2022

Les hele rapporten

Vil du høre mer om rapporten «Innbyggeren, lokalsamfunnet & kommunikasjon 2022», registrer deg i skjemaet under – så hører du fra oss!

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Webinar: Nye funksjoner og muligheter! Utviklingsprosjekter i Innbyggerappen 2022

    I dette webinaret ser vi på det som på utviklerspråket kalles for en roadmap for Innbyggerappen. Vi skal retten og sletten fortelle om det som skal lanseres i løpet av de neste månedene, hvordan vi jobber med disse utviklingsprosjektene, og – selvfølgelig – hvordan vi tror de ulike løsningene kan påvirke hvordan du jobber med appen som et verktøy for tydeligere og mer effektiv kommunikasjon i kommunen.

  • Hvordan skape bedre innbyggerdialog med et tydelig varemerke?

    En app er ikke bare en app! Det har Sandefjord og Södertälje kommune bevist gjennom å jobbe aktivt med gode varemerkestrategier rundt navnet i innbyggerkommunikasjonen – innbyggerappen. Under vårt kompetanseområde digital kommunikasjon, jobber vi ofte med hvordan vi kan skape bedre resultater gjennom tydelige konsepter og merkevare-tenk. Derfor er det ekstra spennende å følge med på hvor forskjellig ulike kommuner framstiller sin innbyggerkommunikasjon.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her