I januar 2021 ble vi i Innocode med på Alta kommune sin reise for å nå barn og unge ved hjelp av digitale ressurser. For oss ble dette starten på et spennende og meningsfylt samarbeid.

Se meg tidlig

Anita Alice Jensen er utdannet barnevernspedagog med lederutdanning og jobber i dag som rådgiver for oppvekst i Alta kommune. Dette omfatter barnehager, skoler og alle hjelpetjenester for barn og unge. Alta kommune satser tungt på barn og unge, og via prosjektet «Se meg tidlig» jobber de med å skape trygge arenaer der barn og unge er, og hvor alle har et ansvar for å bry seg om hverandre. 

Hvert år kommer Folkehelseinstituttet ut med en Oppvekstprofil for kommuner og bydeler som inneholder en temaartikkel og oppvekstbarometer med nøkkeltall som sier noe om styrker og utfordringer for barn og unge og deres oppvekstmiljø til den enkelte kommunen eller bydelen. Denne oppvekstprofilen, sammen med informasjon fra Ungdata og elevundersøkelse var utgangspunktet for Alta kommune og deres arbeid for barn og unge.

Jensen er tydelig på at det viktig å ha gode data med seg inn i en slik prosess. Uten et godt datagrunnlag, analyser og en klar retning for kommunikasjonsstrategien er det vanskelig å få støtte, for man må også kunne forsvare og selge det inn i egen kommune.

Fire timer skjermtid

Selv om data viser at barn og unge i Alta i snitt har over fire timer med skjermtid, er de lite på webløsninger. Det var derfor et ønske om å utvikle en egen app. Det ble søkt om midler, noe som de fikk innvilget. Et internt samarbeidsteam bestående av ekstra motiverte pågangsdrivere i fra Alta kommune ble etablert. Så begynte researchen om hvordan man skulle gå fram for å lage en app. Og, det er her vi i Innocode kommer inn. 

Forebyggende tiltak

Hovedintensjonen med appen er forebyggende tiltak. Jensen kan fortelle at utenforskap er den største risikoen for å falle utenfor samfunnet. Det å få være en del av et fellesskap er med på å skape god barndomsminner. Det er mye bra som gjøres for barn og unge i foreningslivet og organisasjoner. Dessverre når ofte ikke denne informasjonen ut. Men, med en app kan barn og unge selv følge med på det som skjer, og også få push-varsler om det er noe som er aktuelt for akkurat de.

App-ringvirkninger

I starten av oktober 2021 var det lansering av appen. For Alta kommune var det en perfekt tid å lansere appen på, da også covid-restriksjoene ble opphevet. Jensen har satt et ønsket mål om 5.000 nedlastinger, og allerede etter kun fire uker hadde appen over 1.500 nedlastninger. For å nå målet og skape litt mer blest rundt appen er Alta kommune nå i full sving med å lage en promo-film.

Se promo-filmen her

Allerede ser man resultater etter lanseringen med økning av aktiviteter. Nordlysbad hadde den første uken etter lansering gratis inngang for alle under 18 år, og har også i ettertid sett en økning av nye unge brukere. Det er en bekreftelse også til de selv at de ser at de når ut til barn og unge og ser.

Appen gjør det mulig å samle all informasjon på ett sted, og også dele den. 

Veien blir til mens man går

Arbeidet er kommet et veldig godt stykke på vei, men verken Anita Alice Jensen eller Alta kommune har plan om hvile på laurbærene. Samarbeidet med foreningslivet og organisasjoner fortsetter for å få en kontinuitet og aktualitet i appen. Slik jobber Alta kommune med å nå barn og unge.

Se mer på samfunn.alta.kommune.no

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Webinar: Så når kommunen de unga

    Insatser för att främja de ungas hälsa och förbättra deras livsvillkor är något som kan göra stor skillnad för individen. Det är också ett prioriterat område för många kommuner och många effektiva metoder och angreppssätt har arbetats fram som man kan inspireras av i sitt eget arbete.

  • Webinar [video]: Kommunen & invånaren som varumärke

    I jakten på bättre invånardialog, starkare invånarengagemang och mer genomslag för den egna kommunikationen, kan kommunen gå åt flera håll, i sitt eget varumärkesbyggande. Bör avsändaren & ägaren av kanalen, kommunen, vara tydlig – eller kan man tänka sig att kanalen byggs kring den viktigaste aktören i lokalsamhället – invånaren?

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her