Vi är måna om att vara en utvecklingspartner som bidrar med verkligt värde i alla skeden av utvecklingsprocessen och delar med oss ​​av insikt, erfarenhet och tillgång till vårt nätverk. Partners hjälper varandra att förbättras, utmanar varandra och har roligt tillsammans.

Till vardags arbetar vi som en del av ditt team, och med samma mål som du. Vi är ingen extern partner även om vi inte sitter på samma kontor. Vi är ingen inhyrd resurs, även om du betalar oss per timme. Därför är det viktigt att vi verkligen förstår dina mål, de kundbehov du kommer att möta, den marknadsmöjlighet du ser, vilken strategi du följer och vad som gör tjänsten unik.

Hur använder man Innocode som utvecklingspartner?

Det börjar alltid med människor. Det är så enkelt. Det är därför viktigt att lära känna varandra väl och se till att teamet passar med människorna och kulturen på deras sida. Vi använder gärna ett initialt insiktsprojekt. Så kartlägger vi effektivt projektet, omfattning, resursbehov, tidsplan och inte minst teamsammansättning.

De metoder vi använder är hämtade från en rad utvecklingsmetoder som vi har god erfarenhet av. Dessa är anpassade så att vi säkerställer en effektiv process mot ditt mål. Varje metod har sina för- och nackdelar och ett standardiserat arbetssätt blir snabbt en tvångströja. Vi föreslår därför processen när vi har lärt känna dig och ditt projekt.
Här är exempel på metoder vi har god erfarenhet av:

Designtänkande - slutanvändaren först

Designtänkande sätter slutanvändarens behov främst. Lösningens krav definieras av slutanvändare och ämnesexperter, och kan ge känslan av att "allt är möjligt". Metoden är kreativ och lösningsorienterad, men utan bra ledning och erfarna nyckelpersoner kan resultatet bli höga kostnader och ett schema som ställs vid sidan av.

Agil - snabb leverans av funktionalitet och uppdateringar

Vi planerar alltid för förändring. Flexibla arbetssätt underlättar kontinuerlig anpassning till förändringar och oförutsedda situationer. Metoden kräver en stor grad av samarbete mellan teammedlemmar och lämpar sig i första hand för ett mindre team, vilket är idealiskt för startups och självständiga projekt.

Businessarkitektur – sätter affärsbehov och begränsningar först

Genom att sätta affärsbehov och begränsningar först säkerställer du en bättre förståelse av de verkliga gränserna och tvingar fram en ekonomisk analys. Metoden måste balanseras för att motverka "snävt" tänkande och begränsad innovation.

Ingen av metoderna är som sagt unika i sig, utan kan användas tillsammans med varandra för bästa resultat.

Featured Cases

  • Custom Development
    Design
    Innovation Partner
    Web App

    Sustainable culture: Green Producers Tool

kontakta oss

Contact us

If you would like to learn more about our products and services, please contact us via phone or email with the following addresses below.

New Clients
post@innocode.no
Support - Hosting and WordPress clients
support@innocode.no
Support - Products
Support chat on SuperLocal