Webinaret ble gjennomført fredag 29. oktober 2021. Videoversjon nedenfor.

Presentasjonen (Google presentasjon) finner du her.

Arbeidet med å fremme ungdommens helse og forbedre deres levekår deres kan gjøre en stor forskjell for den enkelte. Dette er også et satsningsområde for mange kommuner, og det er utviklet flere effektive metoder og tilnærminger som kan inspirere til arbeidet videre i egen kommune.

Hvordan når du egentlig ungdommen i din kommune?

I webinaret deler Alta kommune sine framgangsmåter, arbeidsmetoder og resultater.

Dette vil du sitte igjen med etter webinaret:

Slik når Alta kommune ut til ungdommene

Hvordan kan du buke andre aktører i kommunen for å nå ut til ungdommen?

Konkrete eksempler på digitale ressurser, og hvordan de brukes til kommunikasjon

Hvilke resultater kan en app for ungdom gi?

Hva er utfordringer i kommunikasjonen med de unge?

Eksempler på kommunikasjonsutfordringer kan være at de ansatte i kommunen ikke har noen naturlige kontaktpunkter med ungdommen, og at de digitale kanalene ikke når frem. En statisk nettside eller Facebook-side er ikke rette kanaler for å nå ungdommen. Og med få og begrensende ressurser er det utfordrende å skape engasjerende kommunikasjon.

I tillegg, nå som covid-restriksjonene fjernes, er det viktig å nå og aktivisere ungdommen. Bryte isolasjon for å bekjempe psykisk sykdom, og få dem tilbake til fritidsaktiviteter for å øke den fysiske aktiviteten.

Alta kommune deler effektive måter du kan kommunisere med ungdommen på

I webinaret deler Alta kommune sin vellykkede måte for å nå ungdommene i kommunen. Alta er en liten kommune med ca. 20.000 innbyggere, tre sentrale byer og ett kjøpesenter som et viktig møtested for ungdommen. Det stilles krav til ressursbruken og bred, men samtidig effektiv, innsats. Nøkkelen for et vellykket arbeid er samarbeid med de andre aktørene i kommunen, digital kommunikasjon som fungerer, og å bruke de digitale ressursene som allerede finnes, som for eksempel ung.no, på en smart måte.

Avsluttende paneldiskusjon om hvor man når de unge i kommunen

I den siste delen av webinaret vil vi diskutere hvilke utfordringer Alta kommune har støtt på. I tillegg får du høre direkte fra de tekniske pionerene fra OKjoin, og om deres ønske om å gi alle barn, uavhengig av bakgrunn og familieforhold, tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter i sitt nærmiljø.

I panelen

Anita Alice Jensen, Rådgiver oppvekst - Alta Kommune, Norge
Ann Kristin Bekkevoll, OKjoin
Morten Holst, Innovationsledare Innocode

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her