Webinaret ble gjennomfört 15 juni 2021.

Videoversjon nedenfor og presentasjonen finner du her.

Inbyggerdialog og kommunens kommunikasjon kan ses som noe linjært, som går fra A til B, mellom kommmunens administrasjon og inbyggeren. Men, hva skjer hvis man velger å se hele kommunen, inklusive foreninger, lag, frivillighet, idretten og næringslivet som ett økosystem, der alle er avhengige av hverandre for å funke optimalt?

Tema som ble diskutert i webinaret

  • Mange kommuner opplever utfordringer med å nå ut til innbyggerne med viktige nyheter og aktuell informasjon
  • Innbyggernes bruk av kommunesiten er målstyrt - vi søker etter spesifikke e-tjenester og informasjon - dette gjør at viktig informasjon og nyheter ikke når ut via hjemmesiden

Hvis man, som kommune, inviterer inn foreningsliv, lag og frivillighet, til å bidra med innhold til en app, kan man oppnå effekter som:

  • Innbyggeren kan selv segmentere inn seg selv basert på interesser, geografisk tilhørighet eller på spesifikke avsendere av innhold - og skape en app med høy grad av relevanse og aktualitet, for den spesifikke mottakeren.
  • Kommuneadministrasjonen kan velge at noen innholdsfeeds ska være synlige for alle, og på den måten drive synlighet og effekt på viktig informasjon, fra avsenderens perspektiv (og forhåpentligvis også mottakerens perspektiv!)
  • Foreninger og lag i lokalsamfunnet får bedre synlighet på sine nyheter og aktiviteter. Mange, spesielt mindre aktører, sliter i dag med en digital usynlighet også blant sitt "nærmeste publikum" - da de digitale kanalene domineres av større, ofte globale aktører og merkevarer, som har mulighet til å betala for sin synlighet på Facebook, noe som også støtter FBs businessmodell

Når & hvor

Tisdag 15 juni kl 13.oo
Vi sender en Zoom-lenke efter påmelding

Med bidrag från

Representant för foreningslivet i Sandefjord kommune,

Morten Holst, projektansvarig Sandefjord Innbyggerapp

Tomas Falk, produktansvarlig Innocode

CASE

Innbyggerdialog i Viken Fylkeskommune

Hvordan kommuniserer man relevant og nyttig med 1,2 millioner mennesker spredt over 51 kommuner og nærmere 25.000 km2?

Les hele caset her

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her