App-, web-, identitets- og kommunikasjonstjenester for din institusjon

Se for deg tjenester som knytter din utdanningsorganisasjon tettere sammen, som gir oversikt over som skjer som er relevant for meg personlig, og som gjør avstand mellom studenter, personal, foreninger og administrasjonen kortere. 

Vi ser at forventninger til moderne kommunikasjon fjerner forskjellen mellom verktøyene som de beste mediehusene og det som utdanningsinstitusjonene trenger i sitt arbeid med studentene.

Sammen kan vi skape en helhetlig kommunikasjon for skolen deres, der kanalene samhandler med hverandre og skaper synergieffekter. Vi har verktøyene dere trenger, og i tillegg til den tekniske leveransen av appen og nettside, kan vi hjelpe dere med identitetsarbeidet og kommunikasjonstjenester. 

Her finner du det vi tilbyr utdanningsinstitusjoner:

- Campusappen
- WordPress web, teknisk utvikling og integrasjoner

Eksempler på utdanningsinstitusjoner som bruker våre tjenester og løsninger

Mediagymnasiet – se casebeskrivelser her (på svensk :)
Idrottsskolan Nackaweb og strategi
Idrottsgymnasiet Nackaweb og strategi
Akademiet.no – strategi, visuell identitet og web (pågående prosjekt)

Elever på universitet. Pratar om Campusappen av Innocode

Campusappen – synlighet for et aktivt foreningsliv med skolen som sentrum

Gjør aktivitetene på campus synlig, legg til rette for felleskap og reduser ensomhet blant studentene med Campusappen.

Les mer om Campusappen

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Webinar: Flere apper i Innbyggerappen

    Er det slik at all kommunikasjon alltid passer alle innbyggerne i kommunen? Eller har ungdommene andre behov enn pensjonistene eller barnefamiliene? Har dere alle de tekniske løsninger selv i kommunen, eller er det slik at dere noen ganger samarbeider på tvers av kommunegrensene? Til dere som samarbeider og ønsker å tilpasse kommunikasjonskanalene har vi nå gode nyheter som vi gjerne ønsker å dele med dere.

  • Webinar: “Følg saken”- Digitalt engasjement på innbyggerens vilkår

    Å følge en sak gjennom de ulike stadiene i en kommunal beslutningsprosess kan være krevende for både innbyggere og ansatte. Nå kombinerer vi ledende teknologi for søk på tvers av kilder, dokument og åpne arkiv, med Innbyggerappens unike lösninger for relevante og personaliserte pushvarsler, for å skape en løsning som fanger opp og varsler innbyggere om informasjon som berører eller engasjerer dem.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her