Mediagymnasiet - En erfaren skola i framkant 

Mediagymnasiet etablerades 1993 med en vision om att driva en skola i nära samarbete med branschen och med lärare som har en nära koppling till sina respektive yrkesroller. I många år lyckades man mycket bra, man hade en profil som speglade skolan och man hade en framstående position bland Stockholms gymnasiesökande ungdom med kreativa ambitioner inom kommunikation och media. 

Vuxit ur sin profil

Inledningsvis diskuterade Innocode och Mediagymnasiet under våren 2020 historien, nuläget och framtid; vilka Mediagymnasiet har varit, vad man har tappat bort på vägen och vad man vill vara framöver.

- I utvärderingsarbetet identifieras det att skolan hade “vuxit ur” sin tidigare profil och var idag mer digitala och i framkant än vad de signalerade utåt. Man önskade att lyfta sina tekniska inriktningar som AI, kodning och spelutveckling i större utsträckning.

- Hemsidan hade ett antal år på nacken och behövde ett lyft.

Målsättning

Målet blir att ompositionera MG och förnya varumärket. Samt att skapa en profil som elever, personal och föräldrar på Mediagymnasiet kan känna igen sig i och bygga en intern stolthet kring. 

Skolan är och ska därför uppfattas som en framtidsinriktad expert på utbildning inom digital teknologi, kommunikation & media, samt en skola som aktivt stimulerar individualitet och egenart, i personliga val såväl som i det kreativa uttrycket. 

Målgrupperna ska veta att MG är en utbildningsinstitution med historia och tyngd, och som med sin erfarenhet vet vad som behövs för att ligga i framkant inom modern kommunikation, digital teknik & mediala uttryck. 

Processen dit – ett grundligt identitetsarbete 

Innocode tar avstamp i målsättningarna och tillsammans med Mediagymnasiet tas ett kommunikationskoncept, en visuell profil och en ny hemsida fram. 

I processen genomförs workshops med representanter från mediagymnasiets styrelse, personal och elever för att få med hela organisationens perspektiv och i slutändan landa i ett koncept som organisationen känner igen sig i. 

I det strategiska arbetet har vi jobbat med ett antal emotionella och rationella argument om varför målgruppen ska välja MG som tagits fram under processen.

Resultat

“För oss har värdet av arbete med en tydlig identitet, visuell profil & digitala ytor varit ovärderligt i arbetet med kommunikationen och elevrekryteringen, och även i det interna förändrings- och identitetsarbetet.”

Stefan Burman
VD Mediagymnasiet

Koncept och kommunikationsstrategi – Vi skapar en digital framtid. Tillsammans.

Resultatet av projektet är en tydlig kommunikationsstrategi som konkretiseras i payoffen:
“Vi skapar en digital framtid. Tillsammans.”

Strategin skapar en grund för kommunikationen och allt innehåll som skolan producerar både för internt och externt bruk kan nu ta avstamp i den.

I korthet utgår strategin från skolans kärnområden:

- Digital teknik & medier
- Kreativitet & individualitet
- Framtiden

Idag har Mediagymnasiet en tydlig kommunikation och kommunicerar både internt och externt att de använder sin expertis inom utbildning och digital teknik till att ge sina elever en högskoleförberedande utbildning där elevens unika uttryck, tankar och idéer är med och skapar framtidens upplevelser, kommunikation och innovation.

Webben

Efter identitetsarbetet och de framtagna profildokumenten togs sedan en webb fram i en effektiv process. Idag signalerar webben alla de värden som Mediagymnasiet står för och ger en tydligare bild om vad eleven kan förvänta sig av en utbildning hos Mediagymnasiet.

Möjliggjorde digitala öppna hus

Webben byggdes i wordpress med en smidig blockbuilder så att gymnasiet enkelt kan bygga upp nya sidor vid behov. Detta inbjuder till att hålla webben aktiv och gör gymnasiets administration fri att göra relativt stora uppdateringar på webben självständigt.

Detta möjliggjorde bland annat att gymnasiet kunde anpassa sig till de omständigheter pandemin ställde dem inför. Digitala öppna hus genomfördes på webben och man kunde på så vis ge möjlighet till nya elever att få en inblick i skolan även när man inte kunde göra fysiska besök i samma utsträckning.

Nyfiken på webben? Se en guidad tur av den, admin och processen bakom med Lova, projektledare från Innocode, nedan.

Vill du utföra ett förändringsarbete av din profil eller bygga en ny webb?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • Så når du de unga i din kommun

    En fråga som möter oss i nästan alla möten med kommuner är – Hur når vi bäst de unga i kommunen? Kommunen har många bra erbjudanden, tillgängliga resurser, vill bjuda in till diskussion och delaktighet och jobbar hårt för att livet för de unga ska bli ännu bättre.

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode