En god innbyggerapp løser ikke alle problemer alene, og det viktigste spørsmålet er hvordan mediemiksen og ulike kanaler benyttes mest effektivt. Det som virkelig gjør en Innbyggerapp til et kraftfullt verktøy er muligheten til å gjøre innholdet relevant for ulike grupper og den unike tilgang til å kommunisere over tid med pushmeldinger tilpasset mottakers situasjon. Vi kommer tilbake til eksempler på dette senere.

Vi forstår at kommunene er tydelig på at arbeidet som gjøres i forbindelse med valget, inngår som del av et pågående arbeid for innbyggermedvirkning og lokaldemokrati. I dette ligger ikke bare praktisk informasjon om avvikling av selve valget, men også informasjon som underbygger forståelse for viktigheten av innbyggerdeltakelse, hvordan lokaldemokratiet virker og hvordan den enkelte kan engasjere seg.

Innocode Innbyggerapp

Valg-bobil kommer til deg

Tønsberg kommune sender korona-bobilen ut på veien igjen, men nå som mobil valginformasjon. Bobilen vil besøke alle områder av kommunen og gjøre det enkelt for folk å stikke innom for informasjon og spørsmål. Kommunen har tidligere brukt beacons i innbyggerappen for å trigge informasjon om koronavaksinering og informasjon ved besøk hos legevakten. I denne sammenhengen vil det nok være mer effektivt å legge opp til et interaktivt kart som viser plassering av valg-bilen med planlagt rute. Det kan også sendes ut pushvarsel til brukere basert på valgte distrikter når bilen er på vei til deres nabolag. Ved å sette opp en personalisert innholds-blokk, vil brukere få opp en sak om at valgbilen nå er i deres område. Et alternativ er også å bruke Puls-verktøyet til å henge opp meldinger om hvor valgbilen er, men en aktiv knapp til informasjon. Pushmelding fra Pulsen kan som kjent knyttes til distrikter.

Informere om viktige saker i kommende valgperiode

Vi diskuterte hva kommunene kan gjøre for å skape engasjement og forståelse for viktigheten av lokaldemokratiet og valgdeltakelse. Det å slippe til partiene i innbyggerappen er problematisk. Sunnfjord publiserer saker om viktige, lokale saker som skal avgjøres i den kommende perioden. Dette skaper forståelse for viktigheten av lokalpolitiske avgjørelser og tydeliggjør for lokalbefolkningen at valgresultatet får innvirkning som vil sette spor i hverdag og lokalmiljø. Mange  Slikt arbeid kan planlegges i Innocodes Innbyggerapp med forhåndsplanlagte pushmeldinger. Slike meldinger kan plalegges utsendt til alle brukere, men det er også mulig å legge til egne interessevalg i forbindelse med valget, gjerne knyttet til ulike målgrupper. Slik kan man planlegge for at det går ut meldinger jevnt og trutt frem mot valget. Dersom man ikke ønsker å bruke kommunens eget CMS, kan man eventuelt bruke publiseringssystemet i Samfunn. Her kan artikler også forhåndsplanlegges for publisering, slik at publisering og pushmeldinger synkroniseres.

Samle informasjon på et sted i innbyggerappen

For de aller fleste grupper, vil det være svar på praktiske spørsmål som er mest aktuelt. I forkant av valget er det nærliggende å sette opp en egen feed for valget. Her kan man legge opp knapper som lenker ut til relevant informasjon. Man kan også legge inn feeder fra valglokalet.no, lenke ut med knapper til valglister, oversikt over alle partiprogrammer med mer. Inngang inn til en slik valg-side kan være fra bunnmenyen og ikke minst fra knapper i frontfeed. Legg gjerne opp til knapper fra Pulsen/inforsiden også ved å etablere valg-23 som egen kategori.

Flere kommuner lager informasjon digitalt og på print. Noen samarbeider med lokalavisa om distribusjon og produksjon av informasjonsmaterielt. Slikt materiell kan enkelt digitaliseres og legges ut som oversiktlig informasjon i innbyggerappen og andre digitale kanaler.

Hvordan når man ulike målgrupper?

Vi vet at enkelte målgrupper er vanskeligere å nå enn andre. Ungdom og innvandrere trekkes gjerne frem som eksempler på de vanskeligste gruppene. Det er fullt mulig å nå disse gruppene gjennom en innbyggerapp, men det krever planlegging over tid. Langsiktighet i innholdsarbeid og rekrutteringsarbeid er viktig her. Vi har erfaring med at ungdom er opptatt av en god kulturkalender og oversikt over aktiviteter. Denne type informasjon gjør innbyggerappen nyttig og attraktiv for ungdom og åpner en kanal for spredning av annen relevant informasjon. I opptakten til valget kan kommuenen også planlegge for, og markedsføre, en egen valg-tjeneste i appen med mulighet til å stille spørsmål. Bruk av lokale influencere til bredere kampanjer på flere kanaler, er også et kraftfullt tiltak. Bydel Frogner har godt samarbeid med lokale stemmer som poster direkte i innbyggerappen via sosiale kanaler. Vi ser ellers gode eksempler på slikt innhold i appen med kilder fra Facebook, Youtube, TikTok og Spotify/podcasts. 

For innvandrere har vi med interesse sett hvordan Sandefjord kommune har tilrettelagt en egen informasjonsside på ukrainsk for ukrainske flyktninger. Det finnes et eget valg for ukrainske flyktninger i onboardningen i deres innbygerapp for push på ukrainsk. Dette kan gjøres for andre aktuelle språkgrupper i kommunen.

Hva finnes av relevant informasjon og innhold?

Det er laget ulike kampanjer rettet mot ulike målgrupper, spesielt ungdom og innvandrere. Flere kampanjer er laget sammen med influencere, både som video-saker og som artikler. Flere kommuner har hatt gode resultater ved å feede inn videosaker fra for eksempel Youtube og TikTok i appen. Dette kan også settes opp som personaliserte blokker i front-feed eller andre feeder, slik at for eksempel innhold rettet direkte mot unge brukere kun vises til denne målgruppen.

Samarbeid

Kristiansand kommune har sammarbeid med Universitetet i Agder. Her får de også mulighet til å benytte deres kanaler for spredning av kommunens informasjon. Vi har tidligere nevnt samarbeide med lokalavisa, og drøftet mulighet for å bruke avisas innhold om valget som kilde i appen med en egen innholdsblokk (Feks under overskriften, “Siste saker om kommunevalget fra lokalavisa”). Flere kommuner så problematiske aspekter ved dette, blant annet knyttet til det faktum at de fleste saker vil ligge bak innlogging og abonnement. Kanskje kan man snakke med avisa for å gi kommunens appbrukere fri tilgang til slike artikler frem mot valget? Vi i Innocode tror sterkt på kraften som potensielt ligger i tettere samarbeid mellom kommune og lokalavis.

Hvilke stemmer kan man slippe til i appen?

Det er miksen av dynamisk innhold i stadig endring og oversiktlig tilgang til god informasjon, som skaper en nyttig og god innbyggerapp. I forkant av valget kan man vurdere å gi plass til lokale partier og det de poster på f.eks Twitter eller sosiale medier. Dette er et grep som vil gi innbyggerne tilgang til alle lokale parti-stemmer på et sted, og sannsynligvis bidra til høy aktivitet med nye, løpende oppdateringer. Dette er ikke aktuelt for alle, og det ble understreket at en slik løsning vil måtte sikre lik tilgang for alle partier. Rent praktisk kan dette gjøres ved at det opprettes en innholdsstrømm i Superlokal (administrasjonsverktøyet til Innocodes innbyggerapp) hvor hvert parti får et fast antall innholdsblokker hver. Feeden vil da vise de siste sakene fra hvert lokale parti. Ved å velge “Ekstern kilde” i kilde-verktøyet, vil hver sak bli tydelig merket med avsender-partiets logo og navn. Man kan også legge inn en kontekstuell overskrift over feeden for å gjøre det tydelig for brukerne hva det er de ser. For ytterligere klarhet, kan man legge inn en fast artikkelboks på toppen av feeden med informasjon om reglene for deltakelse og hvilket innhold som vises.

For de sprekeste kommunene, kan en tilsvarende løsning lages for listetoppenes Twitter, eller Facebook-feeder. Innocode tilbyr løsninger som gjør det mulig å filtrere slike saker etter hash-tag, slik at bare saker merket spesielt for publisering i innbyggerappen blir tatt med.

Her har vi samlet gode (og mindre gode) ideer til aktiviteter i appen:

 • Lage oversikt over hvilken informasjon ulike målgrupper trenger. Unge, innvandrere. Egne valg for disse og andre grupper?
 • Bruke eksisterende ressurser (slik som https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/)  Hvilke gode ressurser kjenner kommunene til?
 • Lage egen knapp-blokk for valget med informasjon Hvor, hvordan, når
 • Lage en egen interesse brukerne kan velge for hyppigere meldinger om valget
 • Lage personalisert blokk som viser f.eks stemmelokaler for distriktet bruken har valgt
 • Sette opp planlagte pushmeldinger frem mot valget. Minsker arbeidsbyrden ved innspurten
 • Lage spesialisert valg-tjeneste for førstegangsvelgere. Markedsføre på Facebook og aktuelle kanaler
 • Lage små videosnutter med informasjon, gjerne med lokale influencere som også deler i egne kanaler
 • Lage en feed med Twitter-postene fra lokale partier
 • Lage en feed med Facebook/Twitter-postene fra lokale kandidater
 • Lage en knapp-blokk med snarveier til alle lokale partier
 • Avtale med lokalavisa om egen feed med saker om lokalvalget
 • Rapportere resultater i appen? (Kan vi gjøre en integrasjon med en nasjonal tjeneste for å vise lokale data live? i frontfeed) Kan også vise valgdata-side på frontfeed etter at stemmelokalene er stengt?

Resurser:

Vil du snakke med oss om Innbyggerapp?

Fra bloggen

Se alle nyheter
 • Webinar: AntiLoop – Klimaverktøy for barn og unge

  Hvordan kan barn og unge ta del i klimautfordringene vi står ovenfor på en trygg og gøy måte? Og hvordan kan vi sørge for at den kontinuerlige loopen brytes, og lekke til rette for at barn og unge kan ta del i å løse klimautfordringene?

 • Lokale data i appen – viktig for utviklingen av kanalen

  I vårt arbeid med å etablere en ny og utadvendt kanal til kommunene i Norden, ser vi at en viktig faktor når det gjelder å bygge kanalen, og som skape nedlastinger og gjentatte brukere, er presentasjonen av lokale sanntidsdata som er til stor nytte for innbyggerne.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her