Innbyggerappen er bygd på grunnprinsippet om at ingen brukerdata eller informasjon på individnivå skal lagres i appen, hverken i eller utenfor EU. Appløsningen og øvrige produkter har vært igjennom omfattende GDPR-gjennomganger hos flere nordiske kommuner og mediehus, som for eksempel Polaris Media og Sandefjord kommune.

Nedenfor følger en redegjørelse av noen perspektiver som ofte dukker opp innen området.

A. Personopplysninger i appen og Innocodes publiseringsmiljøer

Ingen individ- eller personopplysninger tilknyttet sluttbrukeren/innbyggeren behandles eller lagres i Innbyggerappen eller tilhørende tekniske miljøer.

De segmenteringsvalgene/interessevalgene du kan gjør i appen lagres lokalt i mobilenheten din. Ingen informasjon relatert til den enkelte brukeren lagres utenfor din egen mobiltelefon.

Den eneste dataen på individnivå som lagres på serverne våre er påloggingsinformasjon til administratorer i SuperLocal- verktøyet – der du bygger sammen appens grensesnitt og kontrollerer innholdsflyten. Ved behov kan administratorpålogginger lagers i innholdsverktøyene Community og Calender. Denne administratortilgangen er knyttet til en e-postadresse, noe som kan være en personopplysning. Hvis du vil unngå dette, kan du opprette administratorpålogginger av ikke-personlig karakter, som for eksempel «admin@navn.kommune.no». Alternativt kan Innocode tilby å sette opp administratorpålogginger uten en personlig e-postidentifikator, altså uten noen persondata.

B. Integrasjoner mot e-tjenester eller andre individspesifiserte løsninger i kommunen

Hvis du ønsker å integrere e-tjenester, personlig saksbehandling eller liknende i Innbyggerappen, er vår anbefaling å alltid oppbevare all data i kommunens lukkede system – bak sikkerhetsmurene som er der, vanligvis BankID.

På et generelt nivå anbefaler vi at kommunene sender ut så lite data som mulig mellom løsninger, for å minimere risikoen det innebærer med nåværende GDPR-lovgivning, samt mulige framtidige juridiske endringer.

C. Hosting & servere

Publiseringsmiljøer knyttet til Innbyggerappen ligger pr. i dag på AWSs servere. Alle data behandlers innen EU. Leverdørenes serverleverandør har samtykket i å overholde kravene i GDPR. Alle Innocodes ansatte har signert en konfidensialitetsavtale og har kompetanse i våre sikkerhetsprosedyrer.

I dette vertsmiljøet lagres derfor ingen data eller personopplysninger om sluttbrukeren av appen (se punkt A).

Vi planlegger implementering av et prosjekt der vi tester operasjonelle løsninger (hosting/server) med eierbedrifter og fysisk plassering av dataservere innen EU. Hvis dere ønsker å delta i et slikt testprosjekt – ta kontakt!

D. Publisering av innhold i Innbyggerappen, med GDPR-perspektivet

Overholdelse av GDPR har selvsagt vært et viktig aspekt også i vårt samarbeid med et titalls kommuner i Norge og Sverige, og vi har tilpasset løsningen slik at den er forenlig med GDPR.

Brukeren av appen mottar, ved registrering, en melding om at personligopplysninger ikke lagres i løsningen.

Innehold som publiseres i appen – fra kommunen, foreninger og andre aktører i kommunen: Kun kommunens administratorer, eller foreninger godkjent av kommunen, har mulighet til å legge ut innhold direkte i appen. Disse er dermed selv ansvarlig for at selve innholdet (tekst og bilder) ikke bryter med GDPR. Du kan også fjerne innhold i ettertid, samt at du kan aktivere forhåndsmoderering for både publiseringsløsningen Community og Calender.

Administratorene (kommunen) kan dermed bestemme hvem som skal ha publiserings- og redigeringstilgang, og ta bort og avpublisere innhold konsekvent i løsningen. Kommunen har dermed full kontroll over alt innholdet i løsningen til enhver tid.

Har du spørsmål om datainnhenting eller Innbyggerappen?

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • “Følg saken”- Digitalt innbyggerengasjement i praksis

    Kommuner har i dag nettsider med innsynsløsninger: Åpne postlister, innsyn til de ulike administrasjonsutvalgsmøtene og søkefunksjoner i dokumentarkivet. Likevel er det en utfordring for innbyggere å finne relevant informasjon. For ikke å snakke om å få en fullstendig oversikt! Men, det trenger ikke være slik.

  • Har din kommune behov for å få kommunikasjon på ukrainsk?

    Sammen med utviklerne våre i Ukraina har vi satt sammen en pakke på en Wordpress-side, basert på vår Innocode WP Blocks-pakke, for rask, fleksibel og kvalitetssikret innholdspublisering – med støtte for det kyrilliske alfabetet (og dermed det ukrainske språket).

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her