Vi bygger løsningen

Å følge en sak gjennom de ulike stadiene i en kommunal beslutningsprosess er krevende. I dag finnes det ikke noe løsning som fanger opp eller varsler aktuelle innbyggere om informasjon som berører eller engasjerer dem. Eller, la oss skrive: Enda. Det er ikke en slik løsning – enda.

Vi i Innocode er nå i en spennende startfase av et samarbeidsprosjekt med Intop AS for å utvikle nettopp en slik løsning. Prosjektet bygger på teknologi fra Intop AS og Innocode.

Pilotkommuner

Prosjektet vil bli gjennomført sammen 2 – 4 pilotkommuner. Kommunene sitter på verdifull innsikt som skal bidra med å kartlegge behovene. I tillegg vil pilotkommunene få delta i utformingen av konseptet og løsningen.

I prosjektperioden vil Innocode og Intop dekke nødvendige lisenser og majoriteten av kostandene for teknologiutviklingen. Pilotkommunenes økonomiske bidrag vil delvis dekke en andel av kostnadene til prosjektledelse og drift, samt nødvendige tekniske tilpasninger av løsningen for lokal implementering.

Etter endt pilotperiode vil kommunen få rett til og fortsette bruken av det ferdigutviklede verktøyet til en rabattert pris.

3 faser

Prosjektperiode er satt til seks måneder. I grove trekk deler vi opp prosjektet i tre:

- Fase 1: 3 måneder til pilot og forprosjekt

I fase 1 er målet å tilgjengeliggjøre informasjon i Innbyggerappen. Innbyggerne vil da få mulighet til å personalisere sakene etter brukerens valg av område og/eller interesse. Ønskede saker vi da komme automatisk opp i feeden i Innbyggerappen.

I tillegg til faktisk implementering av teknologien og informasjonen, vil vi i fase 1 utarbeide retning og skisser for de neste stegene slik at andre kommuner kan inviteres inn fra og med fase 2.

- Fase 2: Videreutvikling

I fase 2 er målet å utvikle en løsning for automatiske push-varsler til innbyggerne basert på brukerens interesseprofil. Med andre ord: Dokumenter og innhold som plukkes opp av Intops systemer vil generere automatiske push-varsler til brukeren. Informasjon som vil oppleves som høyrelevant og aktuelt for brukeren.

- Fase 3: Videreutvikling, ut ifra brukerens perspektiv

I fase 3 er målet å gi brukeren enda bedre kontroll over hva de ønsker varsler om. Dette kan være å sette filtre på saker og sette nivå for utløsning av varsel, for eksempel: «Alt som berør denne saken» eller «Bare det viktigste som berører denne saken». Brukeren må få oversikt og mulighet til å justere på egen profil, oversikt over saker de følger og mulighet til å endre. I denne delen av prosjektet vil det også gjøres mulig for brukeren å abonnere på ønskede varsler, det være seg på e-post eller SMS, i tillegg til push-varsler i Innbyggerappen.

Lavterskel digitalt innbyggerengasjement

I tillegg til de tre overnevnte fasene, vil det være klokt å tenke en 4. fase. Fase 4 kan med fordel skje parallelt med tidligere faser, men vi tenker likevel at fase 4 bør sees på som en egen arbeidsprosess. Denne fasen vil først og fremst omhandle metoder og mekanismer for involvering. Det er gjort overraskende lite praktiske prosjekter knyttet til lavterskel digitalt innbyggerengasjement. Denne arbeidsstrømmen vil omhandle konsepter og metoder, vel så mye som utvikling av teknologi for å understøtte dette.

Kunnskap og innsikt gir næring til engasjement og tilhørighet

For kommuner er det essensielt at innbyggerne er informerte, engasjerte og delaktige i utviklingen av kommunen. Ja faktisk er dette nesten oppskriften for å skape involvering og engasjement: Uten informasjon, kunnskap og innsikt – ei heller ikke noe konstruktivt engasjement.

Med denne løsningen vil informasjon, ut ifra innbyggerens egne ønsker og preferanser, bli tilgengelig – rett til innbyggerens mobil.

Vil du vite mer?

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her