Hvordan kan vi legge til rette for undervisning om hvordan klimaendringer fungerer med utgangspunkt i elevenes nærmiljø på skolen? Hvordan kan luftkvalitet, partikler, matavfall og strømbruk gjøres forståelig og skape pedagogisk verdi i klasserommet? Og hvordan kan en slik løsning skape engasjement og være en gøy aktivitet i klasserommet?

Utfordringen

Det er vanskelig å forstå hvordan våre daglige aktiviteter påvirker klimaavtrykket, spesielt når dataene vi støtter oss til ofte er abstrakte og informasjonskildene er mange og statiske. Dessuten er klimadataen som regel ikke direkte knyttet til egen skole, by eller område.

Mange opplever også at det er utfordrende å ta opp klimaendringer med unge. Både fordi det er et komplekst tema, men også i fare for å skape frykt hos barna med skremmende bilder av skogbranner, ekstremvær og oversvømmelser. 

Om AntiLoop

Med AntiLoop-tjenesten på datamaskinen eller nettbrettet kan elevene direkte engasjere seg med forståelig klimadata fra IoT-sensorer plassert i klasserom, kantiner og skolens områder. Både elever og lærere får sanntidsinnsikt i luftpartikler, matsvinn, inneklima, støynivå, solcellepanelers strømproduksjon, energiforbruk og jordfuktighet. I tillegg kan de sammenligne dagens data med gårsdagens eller med en annen klasse på skolen. Klikk her for å se verktøyet live.

Antiloop klimaverktøy luftkvalitet
Elever kan følge grafene endre seg i reel tid og se hvordan økt biltrafikk har en direkte effekt på luftkvaliteten i skolegården.

Ved å legge til rette for undervisning om klimadata med utgangspunkt i elevenes nærmiljø på skolen, blir det enklere å forstå og lettere å skape engasjement - og ikke minst gøy!

Sammarbeidsprosjekt

AntiLoop er et samarbeidsprosjekt med den svenske kommunen Helsingborg. Prosjektet er finansiert av Vinnova og gjennomføres i samarbeid med Helsingborg by og klimaeksperter fra Ducky AS. Alle løsninger som utvikles i prosjektet vil bli bygget på åpen kildekode.

Trenger du en utviklingspartner? Les mer om hvordan vi jobber.

Praktisk og skalerbart

Skalerbarhet er et viktig fokus i dette prosjektet. Det skal både være enkelt for skoler å legge til nye type sensorer og for nye skoler å ta i bruk løsningen med egne tilpassede sensorer. Administrasjonspanelet er enkelt å ta i bruk, og er bygget slik at lærere kan opprette egne tilpassede dashboard basert på hvilken data de ønsker å vise. Det er også mulig å sette opp egne dashboards som sammenligner data på tvers av klasser og skoler. 

Veien videre

Antiloop klimaverktøy samarbeidsskoler
Skoler i Helsingborg kommune som er med i testfasen av prosjektet.

Første versjon av verktøyet står ferdigstilt i løpet av september, og implementeres deretter på ti skoler i Helsingborg kommune. Videre er det et ønske fra alle prosjektpartnere å både videreutvikle funksjonalitet og skalere videre til Norge og Danmark.

Vil du vite mer?

Fra bloggen

Se alle nyheter