WEBINAR | Onsdag 29. november kl. 11.00

Se fram til:

  • Tema: Lokal bærekraft sett i et større perspektiv
  • "Små steg lokalt, stor effekt globalt"
  • Hvordan proaktiv kommunikasjon kan være en drivkraft for forandring i byer og nærmiljø
  • Varighet: 45 minutter

  Bærekraft kan være mer enn bare et moteord. Det kan handle om konkrete, lokale tiltak. Bli med oss på dette webinaret der vi utforsker sammenhengen mellom bærekraft, deltakelse fra lokalsamfunnet og grønne valg. Vi tror at reell endring kun er mulig når den legges til rette gjennom effektiv kommunikasjon og samarbeid.

  Vi vil diskutere:

  • Essensen av bærekraft, inkludert involvering av lokalsamfunnet og miljøvennlige valg.
  • Betydningen av nudging (små dytt) og inspirasjon spiller en stor rolle for å motivere til endring, uten å skape frykt.
  • Hvordan en fellesskapsfølelse skaper håp og tro på muligheten for endring.
  • Betydningen av å være involvert i sunne endringsprosesser, inkludert brukerdeltakelse og grasrot-initiativer.
  • Å bygge broer mellom næringslivet, innbyggerne og frivillige organisasjoner for bærekraftige prosjekter.
  • Utforsk begrepene "lokal bærekraft", “sosial bærekraft” og deres globale påvirkning.

  MyFootprint, i Oslo kommune

  Viktige spørsmål vi ønsker å ta opp:

  • Er det mulig å oppnå endringer uten en klar og tydelig plattform for kommunikasjon og samarbeid?
  • Hvordan kan lokale tiltak ha en global påvirkning?
  • Å takle følelsen av maktesløshet i et globalt perspektiv, samtidig som vi skaper muligheter for synlig endring lokalt.
  • Hvordan en lokal plattform for informasjon og deltakelse kan legge til rette for lokale endringer og bærekraft.
  • Kommunikasjonens rolle som katalysator for positiv endring.

  Registrering

  Sikre deg plass ved å melde deg på webinaret i dag. Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på stockholm@innocode.com

  Ikke gå glipp av denne muligheten til å delta i en meningsfull samtale om bærekraft og effektiv kommunikasjon. Meld deg på nå, og vær med på å skape endring i ditt lokalsamfunn!

  Fra bloggen

  Se alle nyheter
  • Lansering av appen “Min bydel” for hyperlokal engasjement i Oslo

   En spennende nyvinning er på trappene i Oslo. Kommunen introduserer “Min Bydel”-appen som en plattform for hyperlokalt engasjement rettet mot byens 15 bydeler. Appen skal være hovedkilden til informasjon for byens innbyggere, og gir en direkte kommunikasjonskanal for samfunnsengasjement og tilpasset informasjon om nærområdet.

  Kontakt oss

  Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

  Support — hosting og WordPress kunder
  support@innocode.no
  Support — Produkter
  Support chatSe tips her