Deadline - sommeren 2022

Google Analytics 4 (GA4) ble lansert oktober 2020, og juli 2023 vil den «gamle» versjonen Google Universal Analytics (UA) stenges ned. Det betyr at du bør sette opp GA4 nå dersom du ennå ikke har gjort dette. Her kan du lese mer om hva GA4 er og hvorfor du bør sette det opp nå.

Dette er Google Analytics

For deg som trenger en oppfriskning - Google Analytics måler besøk på nettsidene og gir deg rapporter på f.eks.hvor mange unike besøkende som har lest hvor mange sider det siste døgnet. Det kan gi deg innsikt i hvilket innhold som er mer eller mindre besøkt, hvor trafikken din kommer fra og hvor lenge de har vært på nettsiden.

Hvorfor en ny Google Analytics?

Bakgrunnen for GA4 er behovet for å ha en felles måleløsning for alle enheter - om det er apper, nettsider eller annet - slik at man f.eks.kan følge en bruker på tvers av enheter. I tillegg er ikke alt målbart i sidevisninger. For apper har dette lenge vært tilfellet, men også nettsider er ikke alltid lenger delt opp i enkelte nettsider. Dermed har Google gått over til å måle events. Et event kan være hva som helst - sidevisning, skjermvisning eller knappetrykk. På grunn av dette og flere andre endringer kan man si at GA4 ikke er en oppgradering av UA, men et helt nytt verktøy.

Hvorfor installere GA4 nå?

Når man jobber i Google Analytics og analyserer data er det ofte fordelaktig å sammenlikne de siste 12 måneder med året før. Dette er kort oppsummert årsaken til at det anbefales å starte nå slik at man har et års data å sammenlikne med Google Universal Analytics fjernes. Det er også en fordel å ha tid til å se etter ulikheter i rapporteringen mellom GA4 og UA og jobbe med å sikre riktig oppsett. UA bør altså være i full drift til den slås av neste år.

Dette er nytt

Ikke alt av egenskaper ved UA videreføres i GA4. F.eks.finnes ikke bounce rates I GA4. Nye data som session engagement time I stedet for ounce rates kan brukes. Så man må bli enige om nye måter å måle og rapportere på. Av denne årsak er det lurt å beholde begge løsningene også for rapportering via Google Data Studio mm. Det kan være interessant å sette opp en Google Data Studio-slide hvor man sammenlikner data mellom UA og GA4. Dataene vil trolig ikke være helt like uansett pga noe ulike målemetoder, men det er en fin måte å sikre innsikt i ulikhetene.

Bli kjent med GA4

Verktøyet er fremdeles «nytt» og i endring. Det er et fleksibelt verktøy med mange muligheter - som dermed også er noe mer krevende. F.eks.må man legge mer tid på planleggingsfasen. Det finnes ennå ikke etablerte best practices for alt og det anbefales at man prøver seg frem og finner egne beste løsninger.

"The trend is my fried"

Dette uttrykket illustrerer at dataene i Google Analytics UA og 4 ikke alltid er er helt korrekte. Det vil være avvik mellom hva som rapporteres og hva som er virkeligheten. Antall besøkende, antall innsendte skjemaer, etc. Derfor er det viktigste å fokusere på trendene - om dataene viser en økning eller en reduksjon. Disse trendene vil alltid være korrekte når satt opp riktig.

Hva gjør jeg nå?

Vi vil anbefale å sikre at dere har 1) Google Tag Manager og Google Analytics på plass, 2) Får installert Google Analytics 4, 3) Får en enkel introduksjon til hvordan GA4 kan hjelpe dere i markedsførings-arbeidet. Ring oss for en prat om hvordan dette kan gjøres for dere.

Vår anbefaling er enkel: Ta GA4 i bruk nå!

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her