Større webprosjekter deler vi oftest i tre deler:

FASe 1 – STRATEGI, KONSEPT og IDÉ

 • Nåværende status og studie
 • Merkestrategi og merkevareplattform
 • Konsept- og idéarbeid
 • Videreutvikling
 • Design (beroende på projekt)

FASE 2 – PRODUKSJON OG TEST

 • Design (beroende på projekt)
 • Produksjon
 • Content, original og test
 • Aktivering og implementering

FASe 3 – etter LANSERING

Etter gjennomføring av fase 2 har vi oftest et løpende engasjement med kunden som kan innholde:

• Hjelp med SEO (search engine optimization)
• Content-produksjon og publisering
• Optilmalisering og evaluering basert på statistikk
• Data-analyse og oppfølging
• Hosting

FASE 1 – STRATEGI, KONSEPT OG IDÉ

Alle projekter starter med et møte og/eller i en workshop. Du som kunde har et ønske eller en visjon. Kanskje vet du akkurat hva du vil ha, eller så har du ingen aning. Derfor begynner vi alltid alle prosjekt med et spørsmål. Mange spørsmål. Her kan det gjøres på egenhånd, eller sammen med oss gå igjennom svar på mange spørsmål som kan påvirke prosjektet. Dette er for at du skal få en leveranse som leverer opp til eller overgår dine forventninger.

Noen eksempler på spørsmål vi kommer til å diskutere:

prosjektramme

 • Tidsaspektet – hva jobber du med før deadline?
 • Budsjett & ambisjonsnivå – hva & hvordan vil du investere i projektet?

Om bedriften:

 • Fortell oss om din organsisajon. Hvorfor gjør dere det dere gjør?
 • Bedriftens historie?
 • Fortell om ditt produkt/tjeneste?
 • Hvordan mål har dere med prosjektet? Hva vil dere oppnå? Hva skal målgruppen gjøre?
 • Målgruppe?

Om DEsign & identitet:

 • Har dere en grafisk profil - farger, fonter, logo, visuelle elementer og mer?
 • Hvilket språk skal vi prate (tone of voice)? Hvilke farger og former har vi? Hvilket språk?
 • Hvilke andre sider liker du? Hvilke sider liker du ikke? Hvorfor?
 • Hvilke ord beskriver ditt varemerke best? Kjedelig? Rolig? Seriøs? Kreativ? Provoserende? Trygghetsskapende?
 • Hva er hensikten med nettsiden?
 • Hvilke funksjoner behøver du? Standard eller tilpasset?
 • Struktur og nett-kart - hvilke sider har dere behov av?
 • Hvilket CMS/plattform? (Innocodes go-to plattform er wordpress i ulike former, som vi har jobbet med i utgangspunktet siden plattformen ble lansert.
 • Og mange mange fler…
I vårt merkevarearbeid og nett-prosjekter jobber vi med en tilpasset versjon av Kapferers Brand Identity Prism, for å sikre at vi ikke går glipp av viktig informasjon.

METODER:

Vi bruker en rekke ulike metoder i forskningsfasen av et prosjekt, inkludert:

• 6 thinking hats – En metode som brukes gjennom hele prosjektet for å sjekke at vi har rett fokus til rett tid – at alle aspekter blir evaluert.

• Kapers – Brand identity modell med fokus på å kartlegge din bedrifts identitet både internt og eksternt, samt sette rammer for webprosjektet.

• SWOT – fokus på selskapets – styrker, svakheter, muligheter og trusler

• Start with why – Vi vet at du finner den rette løsningen hvis du stiller de riktige spørsmålene. I spørsmålsfasen vårt har vi flere hundre spørsmål vi kan komme med i idéfasen av et prosjekt.

INNSIKT OG ARGUMENTASJON

Med utgangspunkt i forskningsfasen i prosjektet jobber vi med rasjonell og emosjonell argumentasjon for hva som gjør tjenesten din spesiell og hvordan du bør se ut og kommunisere. Vi jobber ofte ut fra prinsippet om:

• Gjensidighet (reciprocation)
• Knapphet (scarcity)
• Autoritet (authority)
• Forpliktelse (commitment and consistency)
• Sosialt bevis (consensus)
• Likanes (liking)

Hvordan kan vi bruke disse prinsippene for å lage et best mulig nettsted? Hvilke argumenter er det for at målgruppen skal samhandle med merkevaren din på nettstedet ditt?

FUNKSJONALITET:

En stor del av et prosjektet er å definere hvilken funksjonalitet du vil ha på nettstedet ditt. Har du spesielle behov som krever tilpasset utvikling, eller en ganske enkelt standard nettside? Denne delen av prosjektet er dokumentert i en teknisk spesifikasjon.

UX

UX-design (user experience design) handler om hvordan brukeren samhandler med siden. Det handler om å gjøre navigasjonen så enkel og effektiv som mulig. Vi ser på hvilke behov brukeren har, og at siden oppfyller alle disse kravene. I denne fasen av et prosjekt jobber vi med deg som kunde blant annet med wireframes.

UI:

UI-design (design av brukergrensesnitt) handler om hvordan siden din vil se ut. Farger, kontraster, grafiske elementer, fonter, bilder etc. tilpasses og optimaliseres etter brukerens behov. Det handler om hvordan siden din skal se ut. Alt er selvsagt tilpasset alle skjermstørrelser og typer.

“Good artists borrow, great artists steal” - Picasso.

En av de mange ulike definisjonene på kreativitet er: «Du tar to ting som ikke hører sammen, og setter dem sammen til noe nytt». Det vi mener med dette er at en idé ikke er noe som plutselig faller ned i hodet på en. Vi leter etter inspirasjon i alle mulige former, gjerne fra steder som er helt irrelevante i forhold til ditt prosjekt – det handler om å se utenfor boksen.

Som kunde er du med i hele prosessen og får bestemme – Du kjenner merkevaren din best og det ville vært idiotisk av oss å ikke høre på deg. I møtet etter research- og idéfasen presenterer vi vanligvis 2-3 retninger som vi liker. Vi har da også en favoritt som vi tror er på rett vei, men vi diskuterer alle retninger med deg. Og sammen bestemmer vi veien videre.

INNHOLD:

Innholdsstykket er et kapittel for seg selv, men også en stor del av et nettprosjekt. Det spiller ingen rolle om du har verdens peneste nettside hvis innholdet ditt ikke engasjerer brukeren. Sammen med deg er vi med på å utvikle en innholdsstrategi, som vi også implementerer sammen etter behov – alt fra kopi, til bilder, og film mm.

Leverans fase 1:

• EKSEMPLER PÅ VERKTØY:

Teams, Basecamp, Invisionapp, Adobe XD, Adobe Photoshop, Illustrator, penn og papir

• EKSEMPEL PÅ levering:

Kreativ brief, Wireframes, teknisk spesifikasjon, designretningslinjer eller ferdig design (design kan også inngå i fase 2 avhengige prosjekter), strategi, kommunikasjon og konseptstrategi.


Vi leter etter inspirasjon i alle mulige former, gjerne fra steder som er helt irrelevante i forhold til ditt prosjekt – det handler om å se utenfor boksen.

FASE 2: PRODUKSJON OG TESTING

Gjennomføring av prosjektering med mindre dette allerede er gjort i fase 1. Dette kan variere fra prosjekt til prosjekt.

PRODUKSJON/UTVIKLING/PROGRAMMERING AV SIDEN

Avhengig av hvilken løsning du velger, samt budsjett og ambisjoner for prosjektet, er det ulike måter å lage selve nettsiden på. Enten vil du bruke en sidebygger (malbasert løsning), innocode-blokker (innocodes egne Gutenberg-blokker), eller utvikle fra bunnen av.

Vår utviklingsavdeling er lokalisert i Lviv, Ukraina, og vi har utviklet nettsteder i ulike former, CMS og størrelser sammen i over 15 år.

PROSESSEN:

programmering utføres vanligvis i 3 tilfeller:

1. Lokalt på utviklerens datamaskin.

2. Stageservere. Som kunde får du tillgång til stagemiljøet for å se fremgang på denne når vi har kommet i utviklingsfasen.

3. Live server. Når vi nærmer oss launch og er fornøyde med siden på stage, flyttes miljøet over til live-nettsiden.

SYSTEMLØSNING:

• Start programmering i valgt CMS/plattform
• Start serveroppsett
• Eksempler på server og programmeringsspråk: PHP 7.0.17, JavaScript, jQuery 1.12.4, HTML5

FUNKSJONALITET:

Avhengig av sidens kompleksitet og funksjonalitet bruker vi enten ferdige moduler/plugins, eller utvikler våre egne plugins.

TEST OG KORREKTUR

Denne fasen kan også variere mye fra prosjekt til prosjekt. Noen kunder gjør all testing selv (sammen med oss ​​selvfølgelig), mens andre leier inn kompetanse fra testeksperter på tilgjengelighet, brukervennlighet, innhold, korr osv. Vi samarbeider så med disse partene for å lage en best mulig løsning.

Etter at en side er lansert har vi en garantiperiode, hvor du som kunde kan melde fra om avvik og feil. Alt som rapporteres innenfor garantiperioden er fikset uten ekstra kostnad.

SERVERIMPLEMENTERING OG GÅ LIVE

Innocode er sertifisert Amazon-partner og samtilige av våre sider og applikasjoner hostes på deres Cloud Servere.

Leveranse = lansering

Når alt er klart, fortsetter arbeidet. Nå har du en ny profil for å erstatte den gamle eller implementere fra bunnen av.

Vi implementerer også profiler i alle mulige formater for både web og print, men det er en annen historie.

EKSEMPEL Verktøy:

Basecamp, Invisionapp, Adobe Creative Suite, penn og papir.

EKSEMPEL Levering:

Siden er Live. Systemdokumentasjon. Opplæring i CMS


FASE 3 – ETTER LANSERING

Etter lansering av nettsiden anses fase 1 og 2 av prosjektet som avsluttet. Men det betyr absolutt ikke at du har erobret internett og kan hvile på laurbærene. Nå begynner arbeidet med prosessering, konvertering, optimalisering og mer. Noen ganger gjør kundene våre mye selv, andre ganger lar vi Innocode gjøre det meste.

Litt informasjon som vil komme etter lansering:

• Teknisk: løpende vedlikehold/utvikling, oppdateringer av plattformen
• SEO (Search Engine Optimization)
• SEM (Search Engine Marketing)
• Oppdatering av innhold: copy/bilder/text
• Webmaster / redaksjonsmøter
• Verktøy: Creative Suite, penn og papir

Leveranse fase 3:

Løpende support og arbeid med optimalisering og utvikling av ditt digitale produkt.

kontakt

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her